Podsumowanie spotkania zespołu V i IX POB 3

26.04.2022

Czterdzieści sześć osób wzięło udział w spotkaniu pt. Nadciśnienie płucne – problem kliniczny i modele doświadczalne, które odbyło się 22 kwietnia 2022 r. w ramach serii Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – cykl spotkań o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych. Webinar przeprowadzono z wykorzystaniem platformy Clickmeeting. Patronat nad wydarzeniem objął rektor GUMed prof. Marcin Gruchała oraz Uczelnie Fahrenheita.

Gospodarzem spotkania był prof. Ivan Kocić, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zespołu V w POB 3, a także członek zespołu VI w POB 2. Podczas webinaru prof. Kocić wygłosił wykład pt. Nadciśnienie płucne – problem kliniczny i modele doświadczalne.

Do wystąpienia w wydarzeniu zostały zaproszone dr Tara Scott z Monash University w Australii oraz dr Katarzyna Sztormowska-Achranowicz z Katedry i Zakładu Farmakologii GUMed. Dr Scott wygłosiła wykład zatytułowany Targeting the NLRP3 inflammasome as a novel approach for the treatment of pulmonary hypertension, natomiast dr Sztormowska-Achranowicz podzieliła się wynikami swoich badań w wystąpieniu zatytułowanym Nadciśnienie płucne: różnice zależne od płci w badaniach własnych. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy nie tylko z trójmiejskich uczelni, ale także z jednostek zagranicznych. Wystąpieniom towarzyszyły pytania ze strony uczestników.

Spotkania kontynuowane będą w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Kolejny webinar zaplanowany jest na 9 czerwca 2022 r. Informację o prelegentach oraz tematyce spotkania pojawią się wkrótce.