Publikacja o komórkach Treg doceniona przez FNP

StartNaukaAktualnościPublikacja o komórkach Treg...

Publikacja o komórkach Treg doceniona przez FNP

27.04.2022

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) z okazji przypadającego w tym roku 30-lecia istnienia uznała przygotowaną przez naukowców z GUMed publikację pt. First-in-man clinical results of the treatment of patients with graft versus host disease with human ex vivo expanded CD4+CD25+CD127- T regulatory cells za jedno z 30 najważniejszych osiągnięć badawczych polskich uczonych w światowej nauce w ciągu ostatnich 30 lat. Jej autorami są: prof. Piotr Trzonkowski, kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej, dr hab. Maria Bieniaszewska z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii, lek. Jolanta Juścińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, mgr Anita Dobyszuk z Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej, mgr Adam Krzystyniak z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii, prof. Natalia Marek-Trzonkowska, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej, prof. Jolanta Myśliwska, emerytowana profesor Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej oraz prof. Andrzej Hellmann, emerytowany kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii.


od lewej: prof. Piotr Trzonkowski, dr hab. Maria Bieniaszewska, prof. Natalia Marek-Trzonkowska, prof. Andrzej Hellmann

od lewej: prof. Piotr Trzonkowski, dr hab. Maria Bieniaszewska, prof. Natalia Marek-Trzonkowska, prof. Andrzej Hellmann

Artykuł opublikowany przez zespół prof. Piotra Trzonkowskiego w 2009 r. w czasopiśmie Clinical Immunology (IF 3,969) udowodnił skuteczność komórek Treg w terapii chorób, w których dochodzi do nadmiernej aktywacji układu immunologicznego. Okazał się on podstawą do prowadzenia przez gdańskich badaczy dalszych zakrojonych na szeroką skalę badań nad komórkami T regulatorowymi. Był również kilkaset razy cytowany przez naukowców z całego świata.


obraz z mikroskopu skaningowego, limfocyty Treg zaznaczone na czerwono

obraz z mikroskopu skaningowego, limfocyty Treg zaznaczone na czerwono

Publikacja gdańskich badaczy została opisana w zaprezentowanej 12 kwietnia 2022 r. książce Sięgając po niezbadane. Przygotowane we współpracy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej wydawnictwo ukazuje 30 najważniejszych według FNP odkryć z zakresu m.in. fizyki, biotechnologii, immunologii, chemii czy matematyki, których dokonali naukowcy afiliowani przez polskie instytucje. Pozycja dostępna jest w formie online.

fot. Paweł Sudara/GUMed, National Institute of Allergy and Infectious Diseases/NIH