GUMed w światowej czołówce

28.04.2022

Gdański Uniwersytet Medyczny po raz kolejny znalazł się wśród najlepszych uczelni na świecie według rankingów: Global 2000 List by the Center for World University Rankings oraz Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2022.

ranking_times.png

Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2022 to jedyny ranking oceniający uczelnie pod kątem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDGs – Sustainable Development Goals) Organizacji Narodów Zjednoczonych. GUMed został odnotowany w rankingu po raz pierwszy (pozycja 800-1001) i jako jedyna polska uczelnia medyczna. Nasz Uniwersytet znalazł się w gronie 1406 uczelni z całego świata, natomiast wśród 15 polskich szkół wyższych zajął 6 miejsce ex aequo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Pierwsze miejsce na świecie zajął Western Sydney University, a spośród polskich ośrodków akademickich – Uniwersytet Gdański.

GUMed uzyskał najwyższe noty w SDG takich jak: Dobre Zdrowie i Jakość Życia (SDG3), gdzie sklasyfikowany został na pozycji 92 wśród ponad 1000 uczelni, które ten Cel realizują. Dobrze wypadł również w SDG10 (Mniej Nierówności) i SDG5 (Równość Płci).

Wyniki rankingu ogłoszono 27 kwietnia br. w Sztokholmie podczas oficjalnej gali odbywającej się w ramach THE Innovation & Impact Summit 2022. Naszą Uczelnię reprezentował Adam Tuszyński z Sekcji Promocji.

Pełne zestawienie dostępne na stronie Times Higher Education.


CWUR.jpg


Klika dni wcześniej, 25 kwietnia br., poznaliśmy wyniki rankingu Global 2000 List by the Center for World University Rankings. Zestawienie szczegółowo opisuje 2 000 najlepszych szkół wyższych z całego świata spośród 19 788 (w tym 40 polskich) uwzględnionych przez jego autorów. Nasz Uniwersytet zajął 1099 miejsce ogółem i 14 w Polsce. Ponownie okazał się także najlepszą uczelnią w Gdańsku.

Global 2000 List by the Center for World University Rankings tworzony jest z uwzględnieniem w równym stopniu działalności dydaktycznej oraz naukowej danej jednostki. Na ogólną sumę punktów składają się wyniki w poszczególnych kategoriach:

  • jakość edukacji obliczana jako liczba absolwentów, którzy zdobywali liczące się nagrody i wyróżnienia w przeliczeniu na wielkość uczelni (25%),
  • zatrudnienie absolwentów obliczane jako liczba absolwentów piastujących wysokie stanowiska w dużych przedsiębiorstwach w przeliczeniu na wielkość uczelni (25%),
  • jakość wydziału obliczana jako liczba członków wydziału zdobywających liczące się nagrody i wyróżnienia (10%),
  • wyniki naukowe (40%).

Ranking dostępny jest na stronie Center for World University Rankings (CWUR).