Nasi naukowcy z grantami NCN

26.04.2022

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki trzeciej edycji programu PRELUDIUM BIS, w której o finansowanie starało się 228 naukowców. Granty o łącznej wartości ponad 55 mln zł otrzyma 97 wnioskodawców. Wśród nich znaleźli się dwaj badacze z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

  • dr hab. Rafał Sądej, prof. uczelni z Zakładu Enzymologii i Onkologii Molekularnej z projektem Rola ścieżki FGFR2->JunB w progresji ER+ raka piersi – analizy molekularne i znaczenie prognostyczne,
  • dr hab. Jakub Mieczkowski z Międzyuczelnianej Agendy Badawczej z projektem Rola i właściwości fizyczne trójwymiarowej struktury chromatyny w różnicowaniu komórek krwiotwórczych w odpowiedzi na promieniowanie.


od lewej: dr hab. Rafał Sądej, prof. uczelni, dr hab. Jakub Mieczkowski

od lewej: dr hab. Rafał Sądej, prof. uczelni; dr hab. Jakub Mieczkowski

Mój projekt dotyczy analiz wpływu mikrośrodowiska guza na aktywność receptora estrogenu i odpowiedź na terapie celowane w luminalnym raku piersi. Na jego realizację otrzymałem 687 tys. zł – mówił prof. Rafał Sądej.

Zespół badawczy w konkursie PRELUDIUM BIS składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu i doktoranta. Otrzymane środki przeznaczone będą m.in. na badania, stypendia doktoranckie i wynagrodzenie dla promotora. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Program NCN wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Szczegółowe informacje o konkursie oraz jego pełne wyniki dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

fot. Paweł Sudara/GUMed oraz archiwum prywatne