StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Dyskutowali o bezpieczeństw...

Dyskutowali o bezpieczeństwie pacjenta

25.04.2022

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta zorganizowało konferencję Bezpieczeństwo Pacjenta, która odbyła się 22 kwietnia 2022 r. z udziałem kluczowych decydentów polskiej ochrony zdrowia. W rozmowach w szpitalu klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczyli m.in.: minister zdrowia Adam Niedzielski, rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, rektor GUMed prof. Marcin Gruchała oraz dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski. Wydarzenie poprowadził Jakub Gołąb, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Już od wielu lat Gdański Uniwersytet Medyczny i nasz flagowy szpital kliniczny – UCK chcą stanowić wzorcową jednostkę. Kwintesencją naszego podejścia jest hasło “Pacjent w centrum uwagi”. Dla pacjenta najważniejsze jest bezpieczeństwo, a my, myśląc o kształcie naszej działalności, kierujemy się właśnie bezpieczeństwem pacjenta – podkreślił prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa pacjenta jest zaangażowanie pacjenta i podejście partnerskie do pacjenta i to jest coś, czego nasi studenci muszą uczyć się już na studiach, w murach szpitali klinicznych.


od lewej: Jakub Gołąb, Jakub Kraszewski, Magdalena Kołodziej, Filip Nowak, prof. Marcin Gruchała, Adam Niedzielski, Bartłomiej Chmielowiec

od lewej: Jakub Gołąb, Jakub Kraszewski, Magdalena Kołodziej, Filip Nowak, prof. Marcin Gruchała, Adam Niedzielski, Bartłomiej Chmielowiec

Podobnie wypowiadał się minister zdrowia Adam Niedzielski, który podkreślał konieczność zapewnienia jak najwyższej jakości opieki zdrowotnej.

Zagadnienie bezpieczeństwa pacjenta to temat, który musi być coraz bardziej eksponowany. Jest to punkt przełomowy – zaczynamy mówić, że bezpieczeństwo i jakość muszą być w centrum uwagi. Mamy projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. To nie jest łatwy projekt. To jest ustawa, która budzi emocje zarówno w naszym środowisku, jak i poza nim. Na pewno system no fault jest kontrowersją, jesteśmy do niego przekonani, ale na poziomie politycznym jest to trudne do wytłumaczenia – dodawał minister Adam Niedzielski.

Jak zapowiedział Minister Zdrowia, ustawa o jakości w ochronie zdrowia ma być procedowana jeszcze w tym roku, a jej zapisy powinny wejść w życie w 2023 r. Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wskazywał na korzyści wynikające z powstania funduszu kompensacyjnego szczepień COVID-19, upatrując w tym pierwszy krok w stronę stawiania pacjenta w centrum systemu.

Jakość powinna być na pierwszym miejscu i w końcu powinniśmy ją właściwie weryfikować i sprawdzać. Bezpieczeństwo pacjenta jest związane z zarządzaniem i komunikacją. Nie powinniśmy koncentrować się na tym, kto popełnił błąd, ale jak go naprawić i wyeliminować. Fundusz kompensacyjny zdarzeń medycznych jest po to, aby pacjenci w łatwy sposób mogli otrzymać należną kwotę zadośćuczynienia – mówił Bartłomiej Chmielowiec.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Pacjenta, GUMed i UCK są liderami pozytywnych zmian.

Następnie eksperci wzięli udział w dyskusji w ramach pierwszego panelu tematycznego poświęconego obecnemu stanowi bezpieczeństwa pacjenta w Polsce. Uczestniczyła w niej także Magdalena Kołodziej, prezes zarządu Fundacji My Pacjenci.

Podczas drugiego panelu wypowiadali się z kolei przedstawiciele polskich placówek medycznych. Szpital kliniczny GUMed reprezentowali w nim: Róża Imianowska – kierownik Działu Audytu i Kontroli, Dariusz Szplit – kierownik Zespołu Oceny i Wdrożeń Technologii Medycznych, prof. Jarosław Kobiela z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej oraz Anna Tybińkowska – pełnomocnik lekarza naczelnego UCK ds. ekonomicznych. Specjaliści omówili kwestie takie jak: system analizy niezgodności, wewnętrzne postępowania służące weryfikacji prawidłowości działań, funkcjonowanie wielodyscyplinarnych zespołów medycznych oraz standardy zarządzania ryzykiem i raportowania zdarzeń niepożądanych.


P.Sudara_-_konferencja_bezpieczenstwo_pacjenta_-_001.jpg

Trzeci z paneli dotyczył kultury bezpieczeństwa pacjenta. Z ramienia GUMed i UCK w dyskusji uczestniczyli: prof. Wiesław Cubała – kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Barbara Kubić-Marlewska z Działu Audytu i Kontroli oraz dyrektor naczelny szpitala Jakub Kraszewski. Omówili współpracę na linii pacjent – zespół medyczny, zagadnienia związane z monitoringiem wizyjnym w podmiotach leczniczych, a także odpowiedzialność szpitala za bezpieczeństwo chorych w dobie pandemii COVID-19 wyrażoną szczepieniami personelu medycznego.

W ostatniej części dyskutowano o przyszłości bezpieczeństwa pacjenta oraz wyzwaniach stojących przed pracownikami ochrony zdrowia. Reprezentujące GUMed specjalistki z Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego: Miłosława Zagłoba i kierownik jednostki dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni przybliżyły temat bezpieczeństwa farmakoterapii. Wskazały również na wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się system ochrony zdrowia w kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Zaproponowały ponadto rozwiązania dla pacjentów, którzy w związku z trwającą wojną znaleźli się w trudnej sytuacji.

Spotkanie w szpitalu klinicznym GUMed było transmitowane w mediach UCK oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Pełny zapis filmowy konferencji dostępny jest online.

fot. Paweł Sudara/GUMed