StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Monografia podsumowująca Po...

Monografia podsumowująca PolSenior2

22.04.2022


P.Sudara_-_wręczenie_egz._autorskich_PolSenior2_-_004.jpg

PolSenior2 – Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem to największe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia starszych Polaków, które zostało zrealizowane przez zespół naukowców pod kierownictwem prof. Tomasza Zdrojewskiego, kierownika Zakład Prewencji i Dydaktyki GUMed. Wyniki kilkuletniej pracy wybitnych polskich ekspertów z dziedziny geriatrii i gerontologi, z których połowę stanowią naukowcy naszego Uniwersytetu, opublikowano w monografii przygotowanej pod redakcją naukową: Piotra Błędowskiego, Tomasza Grodzickiego, Małgorzaty Mossakowskiej oraz Tomasza Zdrojewskiego. Ze współautorami publikacji spotkał się 21 kwietnia br. rektor prof. Marcin Gruchała.

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w tak ważnym projekcie, jakim jest ogólnopolskie badanie stanu zdrowia najstarszych Polaków – PolSenior2. Dzięki zaangażowaniu wiodących polskich specjalistów możemy z satysfakcją wziąć dziś do ręki to swoiste kompendium wiedzy na temat stanu zdrowia i sytuacji społecznej polskich seniorów – mówił rektor prof. Marcin Gruchała. – Jestem wdzięczny za tę intensywną, kilkuletnią pracę naukową i badawczą, która – jak ufam – zostanie właściwie wykorzystana nie tylko dla rozwoju nauki, ale również realnej poprawy opieki senioralnej w naszym kraju.


P.Sudara_-_wręczenie_egz._autorskich_PolSenior2_-_009.jpg

W trakcie spotkania prof. Tomasz Zdrojewski zaprezentował przebieg działań wykonanych podczas jego realizacji, uwydatnił kluczową rolę sprawnej współpracy między poszczególnymi jednostkami Uczelni dla powodzenia przedsięwzięcia oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w powodzenie badania osobom.

Doświadczenie GUMed pozwoliło na zapewnienie najwyższych standardów metodologicznych doboru losowej reprezentatywnej próby seniorów, wywiadów oraz badań przedmiotowych i laboratoryjnych, co daje możliwość uogólnienia wiarygodnych wyników na ogólnopolską populację seniorów – dodał prof. Tomasz Zdrojewski, kierownik projektu. – Po raz drugi w polskiej geriatrii i gerontologii, dzięki kompleksowemu badaniu przekrojowemu, uzyskaliśmy tak ważne informacje o stanie zdrowia i czynnikach społecznych w ocenie starzenia się i starości. Co prawda sam projekt dobiegł końca, jednak pogłębione analizy i bardzo ważna interdyscyplinarna interpretacja wyników będą trwały jeszcze przez dłuższy czas. Niezwykle istotne jest, aby wiedza jaką zgromadzono, dzięki bazie danych zawierającej 30 milionów pojedynczych rekordów, była właściwie wykorzystana przez organizacje i podmioty zajmujące się szeroko pojętą polityką senioralną.


P.Sudara_-_wręczenie_egz._autorskich_PolSenior2_-_015.jpg

Realizacja projektu PolSenior2 była możliwa dzięki środkom Ministerstwa Zdrowia z Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020. W 2017 r. Gdański Uniwersytet Medyczny, mając ponad ćwierć wieku doświadczeń w ogólnopolskich badaniach populacyjnych, skutecznie aplikował w konkursie na realizację tego badania. Monografia oraz pełen opis projektu dostępne są na stronie Polsenior2.

Fot. Paweł Sudra/GUMed