Kolejni profesorowie otrzymali nominacje

21.04.2022

Trzej naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odebrali 20 kwietnia 2022 r. w Belwederze nominacje profesorskie. Z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy otrzymali je: prof. Wiesław Cubała, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, prof. Marcin Hellmann z Zakładu Diagnostyki Chorób Serca, a także prof. Arkadiusz Piotrowski z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej oraz Międzynarodowej Agendy Badawczej.


od lewej: prof. Wiesław Cubała, prof. Marcin Hellmann, prof. Arkadiusz Piotrowski

od lewej: prof. Wiesław Cubała, prof. Marcin Hellmann, prof. Arkadiusz Piotrowski

Pierwszy z nominowanych naukowców – prof. Wiesław Cubała, zajmuje się w swojej pracy terapią zaburzeń afektywnych oraz lękowych. Jego indeks Hirscha wynosi 15, a sumaryczny IF – 315,756. Drugi z nowych profesorów – prof. Marcin Hellmann to kardiolog oraz ekspert z zakresu badań mikrokrążenia, którego indeks Hirscha to 10, a IF wynosi ok. 90. Trzeci z badaczy – prof. Arkadiusz Piotrowski jest specjalistą nauk farmaceutycznych o indeksie Hirscha równym 22 oraz IF wynoszącym 180,479. Szczegółowe relacja z uroczystości dostępna jest na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

fot. Paweł Sudara/GUMed, Sylwia Mierzewska/UCK