Zmarł prof. Stefan Angielski

22.04.2022


Prof._Stefan_Angielski__doktor_honoris_causa_UG.jpg


Z głębokim smutkiem informujemy, że 22 kwietnia 2022 r. zmarł

prof. dr hab. n. med. Stefan Zygmunt Angielski

rektor naszej Uczelni w latach 1990-1993, prorektor ds. nauki w latach 1975-1980, dyrektor Instytutu Patologii w latach 1970-1975. Współtwórca Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Twórca i pierwszy kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej. Inicjator włączenia diagnostyki laboratoryjnej do programu nauczania na kierunku lekarskim. Specjalista w zakresie biochemii klinicznej i patobiochemii nerek. Uhonorowany w 2020 r. godnością doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie i medyczne.

Doktorat z zakresu nauk medycznych obronił w 1958 r., habilitował się w 1963 r. W 1973 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1980 r. stanowisko profesora zwyczajnego. Autor i współautor ponad 250 publikacji badawczych i kilkunastu podręczników akademickich, w tym wydanego w 1976 r. Zarysu biochemii klinicznej i analityki, pierwszego polskiego podręcznika z tej dziedziny oraz opublikowanej w 1994 r. Biochemii klinicznej. Organizator przełomowego dla tej gałęzi nauki sympozjum Biochemiczne aspekty funkcji nerek (1973 r.)

Członek założyciel Wojewódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w Gdańsku i jego prezes w latach 1992-2002.

Założyciel gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych, prezes PTDL w latach 1976-1979, redaktor naczelny czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Członek korespondent (od 1989 r.) i członek rzeczywisty (od 2002 r.) Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Zespołu Nefrologii Komórkowej i Molekularnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN i AMG. Od 1995 r. członek honorowy Amerykańskiego Towarzystwa Fizjologicznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, Ukraińskiej Akademii Nauk oraz Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

Laureat wielu prestiżowych nagród i odznaczeń. Uhonorowany m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1969 r.), medalem Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1970 r.), medalem Zasłużonemu Ziemi Gdańskiej (1973 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974 r.), Medalem Zasłużonego AMG (1978 r.), Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (1990 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008 r.), medalem Gloria Medicinae Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (2008 r.).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 maja 2022 r. na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku (ul. Srebrniki 12). Rozpoczną się wystawieniem urny o godz. 10:30 w kaplicy nowej, po którym około godz. 11:00 nastąpi przejście do kolumbarium.

Profesor Stefan Zygmunt Angielski urodził się 6 stycznia 1929 r. w Lubomlu w rodzinie policjanta Juliana Angielskiego zamordowanego w 1940 r. przez NKWD. Od 1940 r. przebywał na zesłaniu na Syberii, skąd powrócił do Polski w 1946 r. Egzamin dojrzałości zdał w 1949 r. w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Kielcach, by w tym samym roku podjąć studia na ówczesnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku.

Dyplom lekarza uzyskał w 1954 r., a jeszcze w okresie studiów, w 1952 r., rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AMG kierowanym przez prof. Włodzimierza Mozołowskiego. Doktorat z zakresu nauk medycznych uzyskał w 1958 r. na podstawie rozprawy Aminokwasy moczu bliźniąt jedno i dwujajowych, a habilitował się w 1963 r. pracą Działanie i przemiana kwasu maleinowego w nerce. Tytuł profesora uzyskał w 1973 r., a profesora zwyczajnego w 1980 r. W 1964 r. rozpoczął tworzenie Pracowni Biochemii Klinicznej, pierwszej tego typu placówki w Polsce, w późniejszym czasie przemianowanej na Katedrę i Zakład Biochemii Klinicznej. Zorganizowaną przez siebie jednostką kierował do 1999 r. W latach 1967-1982 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. W 1968 r. z inicjatywy prof. Stefana Angielskiego ówczesna AMG stała się pierwszą polską uczelnią, w której programie nauczania znalazła się diagnostyka laboratoryjna.

Uczestnik wielu zagranicznych staży i stypendiów, w tym Fundacji Rockefellera w 1960 r.

Rektor ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1990-1993. W tym okresie współuczestniczył w utworzeniu Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz organizacji Kliniki Hematologii i II Kliniki Kardiologii AMG.

Wypromował trzydziestu czterech doktorów medycyny, z których dwunastu uzyskało stopnie naukowe doktorów habilitowanych, a część z nich objęła samodzielne stanowiska naukowe.

Był pomysłodawcą powołania akademickiego pisma, które obecnie nosi nazwę Gazeta GUMed.

Fot. Sylwester Ciszek/UG