StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Wydziałowy Klub Tutora Akad...

Wydziałowy Klub Tutora Akademickiego rozpoczął działalność

15.04.2022

Pracownicy naukowi i dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wzięli udział w pierwszym roboczym spotkaniu nowo powołanego Klubu Tutora Akademickiego. Wydarzenie odbyło się 13 kwietnia 2022 r. w formie hybrydowej – online oraz w siedzibie Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed. Prowadziły je pomysłodawczynie projektu: dr Marlena Robakowska i dr Anna Tyrańska-Fobke. W rozmowach uczestniczyli również m.in.: prorektor ds. jakości kształcenia dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni oraz kierownik Zakładu dr hab. Łukasz Balwicki, prof. uczelni. Specjaliści dyskutowali nad zaprojektowaniem działań związanych z działalnością tutorską w zakresie rozwoju kompetencyjnego studentów GUMed.


od lewej: prof. Łukasz Balwicki, dr Marlena Robakowska, dr Anna Tyrańska-Fobke, prof. Agnieszka Zimmermann

od lewej: prof. Łukasz Balwicki, dr Marlena Robakowska, dr Anna Tyrańska-Fobke, prof. Agnieszka Zimmermann, dr Damian Szczesny

Klub został powołany dzięki wsparciu prorektor ds. jakości kształcenia prof. Agnieszki Zimmermann oraz dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej prof. Przemysława Rutkowskiego. Celem inicjatywy jest propagowanie idei tutoringu rozumianej jako podejście indywidualne w pracy ze studentem, skłaniające go do samodzielnego i krytycznego myślenia w rozwiązywaniu podejmowanych problemów. Podczas comiesięcznych spotkań członkowie Klubu będą przekazywać wiedzę w tym zakresie, wypracowywać optymalne ścieżki wdrożenia indywidualnego podejścia do studentów oraz wspierać pracowników w rozwoju własnych kompetencji z zakresu szeroko pojętego tutoringu. Nowo utworzona organizacja pozostaje otwarta na współpracę z kolejnymi osobami zainteresowanymi tego rodzaju zagadnieniami. Szczegółowe informacje o jej działalności będą dostępne na stronie wnoz.gumed.edu.pl oraz w Extranecie.

fot. Paweł Sudara/GUMed