StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Konferencja „Żywność i żywi...

Konferencja „Żywność i żywienie w pigułce” za nami

12.04.2022

Stu osiemdziesięciu dwóch uczestników z różnych ośrodków naukowych i badawczych z całej Polski wzięło udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Żywność i żywienie w pigułce. Wydarzenie zorganizowane przez pracowników Katedry i Zakładu Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członków działającego przy jednostce Studenckiego Koła Naukowego odbyło się 9 kwietnia 2022 r. w formie online. Spotkanie zostało objęte patronatem rektora GUMed prof. Marcina Gruchały oraz instytucjonalnym patronatem Uczelni, a także patronatem medialnym Radia Gdańsk. Jego celem było podkreślenie istotnej roli żywności i żywienia w życiu człowieka oraz integracja środowiska studentów, doktorantów i młodych naukowców.


konferencja 1

Podczas Konferencji zorganizowano 2 sesje plenarne oraz 4 sesje wystąpień w formie komunikatów. W trakcie sesji plenarnych swoje wykłady wygłosili: prof. Mirosława Krauze-Baranowska z Katedry i Zakładu Farmakognozji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż z Katedry i Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz dr hab. Paweł Paśko z Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Zaprezentowano łącznie 25 doniesień ustnych i 37 plakatowych dotyczących żywienia, żywności i jej przetwarzania, a także suplementów diety.

W ramach wydarzenia streszczenia prezentacji plenarnych oraz komunikatów ustnych zostały opublikowane online w postaci książki abstraktów, łącznie ze szczegółowym programem obrad konferencyjnych. Drugą pozycją wydawniczą udostępnioną słuchaczom była książka prezentacji posterowych w ich oryginalnej formie. Wśród prelegentów prezentujących doniesienia ustne oraz plakatowe, komisje oceniające wyróżniły 14 autorów najlepszych wystąpień (8 wyróżnień w sesjach komunikatowych oraz 6 wyróżnień w sesjach plakatowych). Dodatkowo przesłane plakaty zostały ocenione przez wszystkich uczestników, a ich głosami wyłoniono laureatów nagrody publiczności.


konferencja 2

Konferencję przygotował komitet organizacyjny w składzie:

  • przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Grembecka,
  • wiceprzewodniczące: dr Justyna Brzezicha, dr Małgorzata Misztal-Szkudlińska,
  • sekretariat: mgr farm. Joanna Brzezińska-Rojek, mgr Izabela Terefenko,
  • członkowie: Katarzyna Baczewska, Karolina Borkowska, Michał Chmielecki, Monika Drzewiecka, mgr inż. Kamila Gadaj, Natalia Hermann, Zuzanna Ibron, Filip Józwiak, Szymon Karpiniak, Michał Klinikowski, Antonina Korpal, Piotr Kowalczyk, Weronika Kwiatkowska, Paulina Myszkowska, Katarzyna Nasierowska, Dominika Paczkowska, Magdalena Pęda, Weronika Rajczyk, Patrycja Rudnik, Olga Rybak, Svitlana Sagatovych, Klaudia Skorupska, Katarzyna Stępkowska, Weronika Szelągowska i Fryderyk Wypij.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu, w tym kompletna lista laureatów, książka wystąpień plakatowych oraz biogramy zaproszonych ekspertów dostępne są na stronie Konferencji.