Kurs EIT "From Scientists to Innovators for Industry"

30.03.2022

Centrum Transferu Technologii GUMed prowadzi nabór na szkolenie From Scientists to Innovators for Industry. Jest to 3-miesięczny kurs składający się z modułów online, seminariów, sesji mentorskich i wydarzeń. Wszystkie działania organizowane są we współpracy z uniwersytetami i partnerami przemysłowymi z całej Europy. Członkiem konsorcjum jest Gdański Uniwersytet Medyczny oraz: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Universiteit Maastricht (Holandia), National University of Ireland (Irlandia), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy), Karolinska Institutet (Szwecja), University of Copenhagen (Dania), Boehringer Ingelheim RCV (Austria), Philips Electronics (Holandia), Asociatia INIT with the FreshBlood HealthTech Community (Rumunia), DEX Innovation Centre (Czechy), MADoPA (Francja), Roche (Dania).


plakat szkolenia

Uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

  • komunikacja, współpraca,
  • zrozumienie potrzeb klienta, myślenie projektowe i prototypowanie,
  • zarządzanie strategiczne,
  • rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie
  • zarządzanie projektami
  • zarządzanie operacyjne
  • finanse i dostęp do rynku

Dodatkowo przewidziane są moduły związane z własnością intelektualną, regulacjami dotyczącymi urządzeń medycznych i transformacją cyfrową.

Cykl szkoleń kierowany jest do doktorantów i młodych naukowców zainteresowanych rozpoczęciem kariery w przemyśle lub nawiązaniem współpracy z przemysłem w ramach swoich badań. Szczegółowy plan programu dostępny jest na stronie Centrum Transferu Technologii GUMed. Rejestracji można dokonać do 30 maja 2022 r. poprzez formularz internetowy.

W ramach kursu odbędą się również 2 spotkania informacyjne zaplanowane odpowiednio na 8 kwietnia i 2 maja 2022 r. w formie online. Obowiązuje osobna rejestracja na pierwsze i drugie z nich.

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Karolina Irmgard Kądziela z CTT GUMed, koordynator projektu EIT Health, e-mail karolina.kadziela@gumed.edu.pl.