Podsumowanie spotkania zespołu V i IX POB 3

28.03.2022

Czterdzieści osiem osób wzięło udział w spotkaniu pt. Therapeutically targetable receptors in personalized medicine, które odbyło się 25 marca 2022 r. w ramach serii Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – cykl spotkań o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych. Webinar przeprowadzono z wykorzystaniem platformy Clickmeeting. Patronat nad wydarzeniem objął rektor GUMed prof. Marcin Gruchała oraz Uczelnie Fahrenheita.

Gospodarzem spotkania był dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed, prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed z Zakładu Enzymologii i Onkologii Molekularnej. Naukowiec jest koordynatorem zespołu IX w Priorytetowym Obszarze Badawczym nr 3, jest także zaangażowany w działalność koszyka V w POB 3 oraz koszyka II w POB 1. Podczas webinaru prof. Sądej wygłosił wykład pt. FGFR2 as a potential therapeutic target in ER+ breast cancer.

W webinarze wzięła również udział dr Natalia Bednarz-Knoll z Zakładu Onkologii Translacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, członek zespołu I w POB 1. Wystąpienie specjalistki nosiło tytuł EGFR as a potential marker of dissemination to bones in prostate cancer.

W wydarzeniu brali udział Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. W kolejnych miesiącach cykl spotkań z naukowcami będzie kontynuowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Następny webinar zaplanowany jest na 22 kwietnia 2022 r., a informacja o prelegentach oraz tematyce wykładów pojawi się już wkrótce.