StartUczelniaKalendarium wydarzeńKonferencja Kliniki Neurolo...

Konferencja Kliniki Neurologii Dorosłych


UCK_konferencja.png

Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, szpital kliniczny GUMed są organizatorami konferencji z okazji otwarcia nowej infrastruktury Kliniki Neurologii Dorosłych, która obędzie się w dniach 18-19 maja 2022 r. Wydarzenie połączone zostało z prezentacją Kliniki oraz powstałych rozwiązań funkcyjnych. Zasadnicza część wykładowa odbędzie się 19 maja w segmencie dydaktycznym CMN.

W październiku 2021 r. Katedra Neurologii i Klinika Neurologii Dorosłych przeniosły swoją działalność do nowej i znacznie powiększonej przestrzeni szpitalnej i badawczej z nowoczesnym zapleczem technologicznym, w tym oddziałów udarowego i intensywnego nadzoru neurologicznego oraz centrum ambulatoryjno-szpitalnego dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. W związku z tym ważnym dla zespołu Kliniki i gdańskiej neurologii wydarzeniem wspólnie z władzami Uczelni i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, zorganizowano spotkanie naukowo-kliniczne połączone z prezentacją ośrodka.

Podczas wydarzenia odbędzie się panel wykładów eksperckich, w trakcie których specjaliści z zakresu neurologii, chorób rzadkich i dziedzin pokrewnych podzielą się swoimi refleksjami i doświadczeniem. Prelekcje wygłoszą również specjaliści GUMed. Prof. Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii GUMed oraz ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych UCK przedstawi wykład pt. Nowa era w rozwoju akademickiej neurologii w Gdańsku. Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej GUMed opowie o Postępie w diagnostyce i terapii padaczki A.D. 2022. Szczegółowy program dostępny jest poniżej.


Program spotkania:

9:00-9:20 otwarcie konferencji – przedstawiciele Uczelni i Szpitala oraz Kierownik Katedry Neurologii
9:20-9:40 wykład Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce – prof. H. Sienkiewicz-Jarosz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
9:40-10:00 wykład Postępy i perspektywy leczenia chorób rzadkich w neurologii w Polsce – prof. Anna Kostera-Pruszczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny
10:00-10:30 wykład Nowa era w rozwoju akademickiej neurologii w Gdańskuprof. Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii GUMed
10:30-10:50 wykład Postępy w diagnostyce i terapii padaczki A.D. 2022prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej GUMed
10:50-11:30 przerwa kawowa
11:30-11:50 wykład Założenia strategii dla neurologii oraz nowe wyzwania – prof. Konrad Rejdak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
11:50-12:10 wykład Postępy i nowe wyzwania w opiece nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym w Polsce – prof. Alina Kułakowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
12:10-12.30 wykład Postępy w neuroradiologii – prof. Joanna Wardlaw, Centre for Clinical Brain Sciences, The University of Edinburgh, UK
12:30-12:50 przerwa kawowa
12:50-14:00 sesja satelitarna

Czas i miejsce:

2022-05-18; 2022-05-19

godziny podawane na bieżąco przez organizatora

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, ul. Dębinki 7, 80-214 Gdańsk