Zestawienie projektów za lata 2020-2021

StartNaukaOgólne statystykiZestawienie projektów za la...

Zestawienie projektów za lata 2020-2021

23.03.2022

W latach 2020-2021 Gdański Uniwersytet Medyczny realizował 199 projektów, których wartość łącznie wyniosła 991 914 017,58 zł. Znalazły się tu projekty nowe, rozpoczęte w 2020 oraz 2021 roku, jak i również projekty kontynuowane z lat ubiegłych.

Projekty_za_rok_2020.png

W roku 2020 realizowanych było łącznie 158 projektów. Rozpoczęte zostały 32 projekty o wartości 81 642 130,36 zł, a kontynuowano 126 projektów, których wartość wyniosła 877 242 933,04 zł.

Instytucji finansowych w roku 2020 pozyskano dwanaście, z czego z instytucji NCN zrealizowano najwięcej projektów, bo aż 108. Łączna wartość projektów wyniosła 88 271 595,40zł. Na 21 nowych projektów przeznaczono 25 448 996 zł, zaś 62 822 599,40 zł na kontynuowanie wcześniej rozpoczętych 87 projektów. Najwięcej funduszy (łącznie 509 879 476,99 zł) pozyskano z instytucji KE na zrealizowanie jednego projektu nowego (o wartości 42 476 023,63 zł) oraz na kontynuowanie pięciu projektów z lat ubiegłych (o łącznej wartości projektów 467 403 453,36 zł).

Po 15-ście projektów zrealizowano dzięki instytucjom finansowym takim jak: MNiSW (łącznie 46 122 280 zł) oraz NCBR (łącznie 242 149 284,96 zł). Z pozostałych ośmiu instytucji zrealizowano 14 projektów o łącznej wartości 72 462 426,05 zł.

Spośród wszystkich 158 projektów realizowanych w 2020 roku największą ilością zajmował się Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydział ten realizował 12 nowych projektów, których koszt wyniósł 5 079 691 zł oraz kontynuował 55 projektów rozpoczętych w latach ubiegłych (o łącznej wartości 578 826 368,57 zł).

Drugim wydziałem z największą ilością projektów był Wydział Farmaceutyczny. Rozpoczęto tam 7 nowych projektów o wartości 23 016 023,23 zł, a kontynuowano 43 projekty (148 927 949,83 zł). 18 projektów realizował Wydział Nauki o Zdrowiu (8 nowych projektów o wartości 48 102 663,63 zł oraz 10 kontynuowanych o wartości 22 505 758,55 zł), a 17-toma projektami zajmował się Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (2 nowe projekty o wartości 3 203 980,50 zł oraz 15 kontynuowanych o wartości 74 890 780 zł).


Projekty_za_rok_2021.png

W roku 2021 rozpoczęto 41 nowych projektów z łączną wartością 33 028 954,18 zł oraz kontynuowano z lat ubiegłych 129 projektów, których koszt łączny wyniósł 835 769 087,33 zł. Wartość łączna 170 projektów realizowanych w 2021 roku wyniosła 868 798 041,51 zł.

W roku tym pozyskano szesnaście instytucji finansowych. Tak jak z rokiem ubiegłym również i w 2021 roku najwięcej projektów realizowano dzięki instytucji NCN. Było to 119 projektów o łącznej wartości 109 341 688,40 zł, z czego 28 projektów było nowych (27 302 259 zł), a 91 kontynuowano (82 039 429,40 zł). Również nie zmieniła się instytucja, z której pozyskano najwięcej funduszy. Było nią KE, dzięki której realizowano rozpoczętych w latach ubiegłych 6 projektów o łącznej wartości 509 879 476,99 zł.

Dzięki instytucji finansowej NCBR realizowanych było 12 projektów (132 744 715,66 zł), a dzięki MNiSW możliwe było kontynuowanie 11 projektów o wartości 44 308 947 zł. Na pozostałe 22 projekty przeznaczono łącznie 72 523 213,46 zł pozyskane z dwunastu instytucji finansujących.

Tak jak w roku 2020, również i w 2021 największą ilością projektów zajmował się Wydział Lekarski. Realizowano tam w sumie 69 projektów, z czego 15 projektów było nowych (koszt łączny 10 910 394,50 zł), a 54 kontynuowano z lat ubiegłych (541 324 092,24 zł). Wydział Farmaceutyczny rozpoczął 8 nowych projektów, których wartość łączna wyniosła 6 373 023,36 zł, oraz kontynuował 41 projektów o wartości łącznej 165 404 796,87 zł. Po 23 projekty realizował Wydział Nauki o Zdrowiu (10 nowych o wartości 7 506 728,32 zł oraz 13 kontynuowanych o wartości 52 693 914,63 zł) a także Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (7 nowych o wartości 8 196 058 zł oraz 16 kontynuowanych o wartości 23 377 635,50 zł).


W latach 2020-2021 GUMed pozyskał również trzy granty z programów Horyzont oraz EU4Health, w których występujemy jako partner. Łączny budżet wyniósł 602 360 euro.