Zestawienie statystyki Centrum Transferu Technologii

StartNaukaOgólne statystykiZestawienie statystyki Cent...

Zestawienie statystyki Centrum Transferu Technologii

23.03.2022

Według statystyki całościowej zrealizowanej przez Centrum Transferu Technologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 40 zgłoszonych patentów badaczy otrzymało pozytywną odpowiedź Urzędu Patentowego. Znaczna część, bo aż 33 z nich, to patenty polskie, natomiast 7 patentów to patenty zagraniczne. Udzielonych zostało także 7 licencji na korzystanie z wynalazków na kwotę 573 tysięcy złotych.

Na rozpatrzenie zgłoszeń patentowych czeka jeszcze 29 wynalazków, które zostały złożone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo 9 zgłoszeń rozważanych jest w trybie europejskim, a 12 w trybie międzynarodowym. W wyniku realizacji projektów przez naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, utworzono 3 spółki spin-off, m.in. spółkę Poltreg S.A., której kapitalizacja na dzień 2 marca 2022r wyniosła 228,04 mln zł.

Z zestawienia danych wynika, że sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki zostało także 26 wynalazków o łącznej kwocie 1,54 mln złotych w zakresie prac przedwdrożeniowych oraz że od 2016 roku realizowanych jest przez Centrum Transferu Technologii 8 projektów.


Statystyki_CTT.png