Prof. Sławek członkiem Krajowej Rady ds. Neurologii

StartNaukaAktualnościProf. Sławek członkiem Kraj...

Prof. Sławek członkiem Krajowej Rady ds. Neurologii

11.03.2022

prof. Jarosław Sławek
prof. Jarosław Sławek

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Jarosław Sławek wszedł w skład nowo utworzonej Krajowej Rady ds. Neurologii powołanej przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Naukowiec GUMed jest jedynym przedstawicielem Pomorza w ministerialnym panelu ekspertów.

Krajowa Rada ds. Neurologii będzie zarządzać procesem modernizowania polskiej neurologii. Przestawione przez nią opinie staną się podstawą do stworzenia stosownych rozporządzeń poprawiających dostępność do diagnozy, terapii i sprzyjających poprawie jakości opieki nad osobami z chorobami neurologicznymi. Największy nacisk zostanie położony na takie dolegliwości jak: choroby neurozwyrodnieniowe (choroby Alzheimera i Parkinsona oraz stwardnienie rozsiane), udary mózgu oraz padaczkę. Rada, we współpracy z towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, opracowywała i upowszechniała standardy postępowania medycznego w zakresie chorób neurologicznych oraz przygotowywała rekomendacje dotyczące wykorzystania innowacyjnych technologii w diagnostyce i leczeniu tego rodzaju schorzeń.