Naukowiec GUMed z nagrodą Prezesa Rady Ministrów

StartNaukaAktualnościNaukowiec GUMed z nagrodą P...

Naukowiec GUMed z nagrodą Prezesa Rady Ministrów

10.03.2022

prof. Tomasz Zdrojewski
prof. Tomasz Zdrojewski

Profesor Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest laureatem zespołowej nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe. Wyróżnienie zostało przyznane za stworzenie i wdrożenie rejestrów medycznych, których analiza służy optymalizacji postępowania klinicznego w kardiologii. Opracowanie przygotował 13-osobowy zespół, w którym obok naukowca GUMed, znaleźli się: prof. Grzegorz Opolski (WUM), prof. Bogdan Wojtyniak (NIZP PZH-PIB) oraz badacze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu pod kierunkiem prof. Lecha Polońskiego oraz prof. Mariusza Gąsiora.

W efekcie prac zespołu powstały:

  • rejestry ostrych zespołów wieńcowych, które przyczyniły się do wdrożenia i upowszechnienia nowoczesnego modelu leczenia interwencyjnego zawału mięśnia sercowego w Polsce,
  • Śląska Baza Sercowo-Naczyniowa (SILCARD),
  • rejestr przedszpitalnych zatrzymań krążenia,
  • rejestry kliniczne.

Pozyskane w ten sposób dane powinny być szeroko wykorzystywane przede wszystkim dla potrzeb leczenia. Analizy oparte na nich mogą być bardzo przydatne zarówno przy planowaniu opieki zdrowotnej, jak też odpowiednim jej finansowaniu.

fot. Paweł Sudara/GUMed