W Gdańsku bez tytoniu

W Gdańsku bez tytoniu

8.06.2009

Konsultacje_lekarskie_1.JPG
Happening_1.JPG
plakaty.JPG

Zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na problem wysokiej umieralności z powodu chorób odtytoniowych, gdzie palenie tytoniu jest istotnym, ale co ważne – modyfikowalnym czynnikiem ryzyka zachorowania, stanowiło główny punkt Happeningu Antytytoniowego, który odbył się 31 maja, przy molo w Gdańsku Brzeźnie w ramach “Obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu”.

W organizację akcji obok Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Gdańsk oraz Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed, włączyły się Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Urząd Miejski Gdańsk, Straż Miejska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Pomorski Oddział NFZ, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka, Studenckie Koło Zdrowia Publicznego GUMed, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy przy UCK w Gdańsku oraz Fundacja “Trzeba marzyć”. Patronat nad akcją objął prof. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Główny punkt stanowiła edukacja w zakresie konsekwencji zdrowotnych palenia tytoniu, skutków palenia biernego, ale także korzyści z niepalenia. Wszyscy zainteresowani, narażeni na dym tytoniowy, czy to w domu, czy też w miejscu pracy, mieli możliwość zbadania poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym z płuc. Niechlubny rekordzista osiągnął wynik 60 ppm, co odpowiada ok. 6% hemoglobiny związanej przez CO. Poza badaniem smokerlizerami pacjenci chętnie korzystali z pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu glukozy we krwi. Na koniec badań każdy z pacjentów miał możliwość skonsultowania wyników badań z lekarzami, którzy to dzielili się swoją wiedzą nie tylko w zakresie interpretacji wyników powyższych badań, ale także służyli cennymi radami dotyczącymi zdrowego stylu życia oraz sposobów rzucenia palenia.

Atrakcje dla dzieci zapewnili nasi przyjaciele z Fundacji “Mam marzenie” – największym zainteresowaniem najmłodszych uczestników happeningu cieszyła się nauka origami i malowanie buziek. Przez cały czas trwania akcji informowaliśmy ponadto o zakazie palenia na gdańskich plażach, który to zakaz – z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych – został uchwalony podczas ostatniej sesji Rady Miasta Gdańsk.

Impreza przyciągnęła bardzo wielu mieszkańców Trójmiasta, jak również pierwszych tegorocznych turystów. W ciągu 4,5 godziny udało się przebadać ok. 200 osób. Rozdano ponad 100 plakatów i pół tysiąca ulotek.