Publikacja nt. inhibitorów PARP oraz ich zastosowanie w leczeniu raka pr...

StartNaukaAktualnościPublikacja nt. inhibitorów ...

Publikacja nt. inhibitorów PARP oraz ich zastosowanie w leczeniu raka prostaty

8.03.2022

Dr Michał Bieńkowski z Katedry i Zakładu Patomorfologii oraz dr Bartłomiej Tomasik z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z dr Marcinem Braunem z Zakładu Patologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opublikowali pracę zatytułowaną PARP inhibitors for metastatic castration-resistant prostate cancer: Biological rationale and current evidence w czasopiśmie Cancer Treatment Reviews (IF 12,111). Artykuł powstał pod opieką prof. dr hab. Jacka Jassema, kierownika Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


Od lewej: dr Michał Bieńkowski, dr Bartłomiej Tomasik, dr Marcin Braun, prof. dr hab. Jacek Jassem
Na zdjęciu od lewej: dr Michał Bieńkowski, dr Bartłomiej Tomasik, dr Marcin Braun, prof. dr hab. Jacek Jassem


Artykuł przedstawia aktualną wiedzę na temat inhibitorów PARP (polimeraz poli(ADP-rybozy)) oraz możliwości ich zastosowania u pacjentów chorych na przerzutowego raka stercza opornego na leczenie kastracyjne. Do 25% chorych w tej populacji posiada zmiany w obrębie genów kodujących białka odpowiedzialne za proces naprawy DNA w mechanizmie rekombinacji homologicznej. Teoretycznie, występowanie tych zaburzeń warunkuje odpowiedzi na leki z grupy inhibitorów PARP, jednak w praktyce klinicznej obserwuje się zróżnicowane spektrum odpowiedzi na terapię. Autorzy pracy omawiają biologiczne uwarunkowania tej zmienności oraz wskazują nowoczesne metody testowania wrażliwości na inhibitory PARP.

fot. Paweł Sudara/GUMed oraz archiwum prywatne