GUMed solidarny z Ukrainą

28.02.2022

Deklaracja solidarności z Ukrainą

Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjął jednogłośnie decyzję o uchwaleniu deklaracji solidarności z Ukrainą. Podkreśla w niej, że stanowczo potępia bezprawną agresję militarną Rosji na Ukrainę, która stanowi bezprecedensowy w Europie XXI wieku, nieakceptowalny akt przemocy wobec niepodległego państwa i jego mieszkańców. Członkowie Senatu wyrażają solidarność ze studentami, doktorantami i pracownikami GUMed pochodzącymi z Ukrainy w trudnym momencie walki o zachowanie suwerenności i integralności ich państwa. Zapewniają również o gotowości wsparcia i udzielenia pomocy studentom, doktorantom oraz pracownikom ukraińskich uczelni.

Stanowisko podjęte na posiedzeniu 28 lutego br. stanowi również deklarację udziału we wszystkich programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, które zostaną utworzone w celu wsparcia studiujących i pracujących w Polsce obywateli Ukrainy.

Powinna być kontynuowana dotychczasowa dobra wieloletnia współpraca ze środowiskami akademickimi na Ukrainie oraz obecność studentów, doktorantów i pracowników ukraińskich wśród członków naszej społeczności akademickiej. Zobowiązuje nas do tego dbałość o wspólne wartości europejskie, takie jak wolność, równość i sprawiedliwość ‒ podkreśla rektor prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Senatu GUMed.

Różne formy wsparcia

Społeczność akademicka GUMed aktywnie włącza się w działania na rzecz pomocy mieszkańcom Ukrainy. Na bieżąco będziemy aktualizować informacje dotyczące zbiórek i form wsparcia oferowanych przez studentów, doktorantów i pracowników naszej Uczelni.

 • Welcome Point – budynek nr 13 przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku; materiały przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Zbieramy: środki czystości, żywność z długim terminem ważności, żywność w puszkach, wodę butelkowaną, jedzenie dla dzieci i niemowląt, koce, materiały opatrunkowe, ciepłe ubrania. Pamiętajmy również o zwierzętach, które także są ofiarami wojny;
 • Klub Medyk – inicjatywa #studencidlaUkrainy koordynowana przez IFMSA-Poland Oddział Gdańsk, klub studencki przy ul. Dębowej 7 w Gdańsku; materiały przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00. Zbieramy: żywność o długim terminie przydatności, w tym żywność puszkowana, jedzenie dla dzieci i niemowląt, środki higieny osobistej dla dorosłych i dzieci, sprzęt elektroniczny (powerbanki, latarki itp.), karimaty, śpiwory, koce, artykuły plastyczne, przytulanki (w dobrym stanie i wyprane);
 • Collegium Biomedium – inicjatywa #studencidlaUkrainy koordynowana przez IFMSA-Poland Oddział Gdańsk, siedziba przy ul. Dębinki 1 w Gdańsku; materiały przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00. Zbieramy: żywność o długim terminie przydatności, w tym żywność puszkowana, jedzenie dla dzieci i niemowląt, środki higieny osobistej dla dorosłych i dzieci, sprzęt elektroniczny (powerbanki, latarki itp.), karimaty, śpiwory, koce, artykuły plastyczne, przytulanki (w dobrym stanie i wyprane);
 • Aukcje charytatywne online – inicjatywa koordynowana przez IFMSA-Poland Oddział Gdańsk. Dochód z licytacji zostanie przekazany Polskiej Misji Medycznej na rzecz pomocy mieszkańcom Ukrainy. Licytowane będą: vouchery na udział w kursach edukacji medycznej oraz warsztatach umiejętności medycznych, takich jak szycie chirurgiczne czy laparoskopia, a także przedmioty i usługi od partnerów akcji, w tym vouchery na tatuaże w trójmiejskich studiach;
 • Położne dla Ukrainek – akcja koordynowana przez dr Jolantę Olszewską z Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego GUMed oraz studentki położnictwa: Beatę Dudziec (studia zaoczne) i Weronikę Drabik (studia stacjonarne). W ramach inicjatywy zorganizowana została zbiórka funduszy online na rzecz przybywających do Polski Ukrainek ciężarnych, w okresie połogu oraz mam z małymi dziećmi. Studentki zapewniły potrzebującym również pomoc prawną (Kancelaria Radcy Prawnego) i psychologiczną. Specjaliści będą udzielać jej online oraz telefonicznie w języku polskim i ukraińskim. Akcja zakłada ponadto utworzenie bazy pytań i odpowiedzi nt. możliwych świadczeń medycznych udzielanych kobietom. Propozycje pytań można przesyłać na midwivesforukraine@gmail.com. Przygotowane odpowiedzi zostaną przetłumaczone na język ukraiński i udostępnione potrzebującym;
 • Wolontariat w punktach przyjęć uchodźców – akcja organizacji obstaw medycznych w Gdyni na punktach przyjęć uchodźców z Ukrainy koordynowana przez SKN Pielęgniarstwa Ratunkowego GUMed. Działania odbywają się w 4 różnych punktach na zasadzie dyżurów w godz. 8:00-18:00. Wolontariusze służą pomocą, przeprowadzają wstępny triage, mierzą podstawowe parametry, zbierają wywiad, pomagają w opatrywaniu ran oraz reagują na bieżące sytuacje w punkcie. Osoby, które chcą włączyć się w akcję, mogą kontaktować się z przewodniczącą SKN Anną Boniecką (boniecka.ania@gumed.edu.pl) lub członkiem SKN Tomaszem Błasińskim (tomek_bla@gumed.edu.pl) bądź bezpośrednio z Kołem poprzez jego profil na Facebooku;
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – budynek przy ul. Dębinki 1 b w Gdańsku; materiały przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00. Zbieramy: środki higieniczne, materiały opatrunkowe, leki przeciwbólowe;
 • Katedra i Zakład Chemii Medycznej – siedziba w Collegium Biomedicum przy u. Dębinki 1 w Gdańsku, zbiórka w ramach akcji OTOZ Animals – Inspektorat Sanok; materiały przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Zbieramy: karmę dla psów, kotów, gryzoni, podkłady higieniczne, środki opatrunkowe, dania instant, konserwy, wodę butelkowaną (zgrzewki), środki higieniczne i opatrunkowe oraz leki przeciwbólowe.
 • Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej – siedziba w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9 b. Zbiórka przeznaczona dla pracowników i studentów. Zbieramy: głównie sprzęt medyczny (płyny do odkażania, fartuchy fizelinowe i chirurgiczne, kombinezony i rękawice ochronne, przyłbice);
 • Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia – siedziba przy ul. Dębowej 30 w Gdańsku; materiały przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9:00:14:00. Zbieramy: żywność, odzież i środki czystości.
 • Apteczki dla Ukrainy – akcja koordynowana przez SKN Pielęgniarstwa Ratunkowego GUMed oraz dr n. med. Annę Małecką-Dubiela z Zakładu Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego, opiekuna Koła. W ramach inicjatywy zorganizowana została zbiórka funduszy online oraz zbiórka artykułów medycznych do skompletowania apteczek taktycznych na rzecz potrzebujących na Ukrainie. Materiały przyjmowane są całodobowo od poniedziałku do piątku, w budynku nr 15 (portiernia przy drzwiach wejściowych) przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku; Zbieramy: opaski podtrzymujące (15 cm/4 m; 10 cm/4 m; 5 cm/4 m), bandaże elastyczne (10 cm), gaza (1 m2; 0,5 m2), kompresy (7/7 cm; 9/9 cm), środki do odkażania ran (Octenisept, Sutrisept), nożyczki ratownicze, zestaw plastrów z opatrunkiem, plaster w rolce (25mm), folia NRC, opatrunki indywidualne wodoszczelne, stazy taktyczne, opatrunki wentylowe. Akcja zakłada również możliwość przysyłania paczek. Kontakt: Julia Szymczyk z SKN Pielęgniarstwa Ratunkowego, e-mail: szymczykjulia@gumed.edu.pl.

Kolejne inicjatywy można zgłaszać do Sekcji ds. Komunikacji GUMed, pisząc na adres info@gumed.edu.pl.Infolinia MZ

Ministerstwo Zdrowia uruchamia infolinię w celu uzyskania informacji o możliwości kontynuowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce. W celu uzyskania informacji należy zadzwonić pod jeden z następujących numerów telefonów (możliwość rozmowy w języku polskim lub angielskim):

 • +48 532 547 968
 • +48 883 840 964
 • +48 883 840 967
 • +48 539 147 692.

Przed rozmową należy przygotować następujące informacje:
1. Imię i nazwisko oraz dane teleadresowe umożliwiające kontakt;
2. Nazwę uczelni, na której odbywało się dotychczas kształcenie na Ukrainie i tryb studiów;
3. Stopień zaawansowania nauki (w liczbie ukończonych semestrów) i posiadane dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia;
4. Znajomość języka polskiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce;
5. Obywatelstwo i pochodzenie (obywatel Polski, obywatel Ukrainy, obywatel Ukrainy pochodzenia polskiego);
6. Preferowana uczelnia w Polsce.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Informacja dla studentów i naukowców z Ukrainy (188 KB)


Fot. Paweł Sudara/GUMed