Korzystna rola probiotyków nowej generacji w leczeniu pacjentów onkologi...

StartNaukaAktualnościKorzystna rola probiotyków ...

Korzystna rola probiotyków nowej generacji w leczeniu pacjentów onkologicznych

18.02.2022

Dr n. med. Karolina Kaźmierczak-Siedlecka z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opublikowała pracę zatytułowaną Next-generation probiotics – do they open new therapeutic strategies for cancer patients? w czasopiśmie Gut Microbes (IF 10,245). Współautorami publikacji są dr hab. Karol Połom z tej samej jednostki oraz prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska z Zakładu Medycyny Rodzinnej. Artykuł powstał we współpracy z University of Edinburgh. Praca przedstawia aktualną wiedzę dotyczącą probiotyków nowej generacji (Faecalibacterium prausnitzii, Akkermansia muciniphila, Bacteroides fragilis) oraz możliwości ich zastosowania u pacjentów onkologicznych.


dr_K._Kaźmierczak-Siedlecka__dr_hab._K._Połom__prof._dr_hab._N._Marek-Trzonkowska.jpg

Na zdjęciu od lewej: dr Karolina Kaźmierczak-Siedlecka, dr hab. Karol Połom, prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska


Probiotyki nowej generacji (NGP) używane są jako środki terapeutyczne, które zmieniają mikroflorę jelitową oraz które wpływają na rozwój raka. Badania pokazują, że obecność F. prausnitzii, A. muciniphila oraz B. fragilis w przewodzie pokarmowym zwiększa jego odporność. Wymienione NGP przyczyniają się również m.in. do utrzymania integralności bariery jelitowej, wytworzenia korzystnych metabolitów oraz działają przeciwko patogenom. Bardzo ważna dla pacjentów onkologicznych jest ich nietoksyczność oraz zdolność do zmniejszania powikłań związanych z chemioterapią i radioterapią.

Publikacja w głównej mierze skupia się na zależności występowania NGP, a rozwojem nowotworu. Szczegółowo opisana została charakterystyka badanych probiotyków oraz ich możliwości skutecznej walki z rakiem.

– Pomimo faktu, że dane dotyczące NGP i nowotworów są nadal mocno nieodkryte i ograniczone, niektóre badania wskazują na ich korzystną rolę we wspieraniu leczenia przeciwnowotworowego, a tym samym otwierają nowe obiecujące możliwości w onkologii – piszą badacze.


fot. Paweł Sudara/GUMed oraz archiwum prywatne