StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Bio3P – nowa perspektywa dl...

Bio3P – nowa perspektywa dla projektów badawczych

25.01.2022

Zespół Międzynarodowej Agendy Badawczej – Laboratorium Medycyny 3P stworzył oprogramowanie do gromadzenia, zarządzania i przetwarzania danych o pacjentach, dawcach i materiale biologicznym, jak również zarządzaniem całymi kolekcjami biologicznymi i ich składowaniem. Bio3P jest narzędziem bezpłatnym, dostępnym w chmurze pod adresem https://bio3p.gumed.edu.pl. Jego głównym celem jest wspomaganie pracy badaczy i klinicystów przy gromadzeniu i analizowaniu prób i danych.

od_lewej_dr_hab._Jakub_Mieczkowski_(kierownik_projektu)__dr_Natalia_Filipowicz__mgr_Kinga_Drężek_(Międzynarodowa_Agenda_Badawcza_GUMed)_Jakub_Szymanowski_(firma_Bioenit)__.png

od lewej: dr hab. Jakub Mieczkowski (kierownik projektu, MAB GUMed), dr Natalia Filipowicz (MAB GUMed), mgr Kinga Drężek (MAB GUMed), Jakub Szymanowski (firma Bioenit)

Bio3P ma potencjał jako narzędzie w projektach naukowych i klinicznych o różnej skali w zależności od potrzeb i wielkości odbiorcy: grup prowadzących mniejsze i większe projekty naukowe, biorepozytoria czy biobanki. Doskonale sprawdzi się jako system do współpracy z rozproszonymi geograficznie jednostkami kolekcjonującymi dane we wspólnym projekcie – wyjaśnia kierujący projektem dr hab. Jakub Mieczkowski. – Jego niekwestionowaną zaletą jest brak konieczności inwestycji jednostek w oprogramowanie, infrastrukturę IT i zatrudnienie specjalistów do ich rozwoju i utrzymania.

System jest w pełni elastyczny i pozwala na definiowanie danych i sposobu przetwarzania, a także na import i eksport parametrów ze standardowych plików baz danych.

Jeśli Państwa projekt już jest realizowany, pozwala to na łatwą migrację do Bio3P. Aby korzystać z systemu, wystarczy jedynie przeglądarka internetowa, zarówno na komputerze, jak i smartfonie czy tablecie – dodaje dr Natalia Filipowicz z Międzynarodowej Agendy Badawczej GUMed. – Moduł wizualizacji i analizy danych pozwala na integrację z danymi obrazowymi, ich regionizację i tagowanie, a także tworzenie wykresów na podstawie danych znajdujących się w systemie.

Pomimo dostępności systemu w chmurze, wszystkie dane nadal znajdują się na serwerach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zespół MAB zapewnia wsparcie pozwalające na rozpoczęcie pracy z systemem. Osoby zainteresowane skorzystaniem z systemu Bio3P prosimy o bezpośredni kontakt ze specjalistami MAB, pisząc na adres mab@gumed.edu.pl.

P.Sudara_-_MAB.jpg


O SYSTEMIE

System Bio3P powstał w ramach realizacji projektu „Wdrożenie oprogramowania integrującego zarządzanie kolekcjami materiału biologicznego z eksploracją danych molekularnych i klinicznych, w tym obrazowych”, którego kierownikiem jest dr hab. Jakub Mieczkowski z Międzynarodowej Agendy Badawczej GUMed. Projekt otrzymał finansowanie z programu Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, realizowanego przez Centrum Transferu Technologii GUMed. System powstał we współpracy z firmą BIOENIT Jakub Szymanowski.

Logotypy_pasek_PL.jpg
fot. Paweł Sudara/GUMed, Magda Kutc, MAB