Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeń„Hunting of the Huntington'...

„Hunting of the Huntington's disease" – webinar

W ramach współpracy zespołu V oraz IX w Priorytetowym Obszarze Badawczym nr 3, wyodrębnionym w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w GUMed, w kolejnych miesiącach zorganizowany zostanie cykl spotkań z naukowcami, specjalizującymi się w obszarze badań in vivo oraz in vitro.

Drugi webinar w ramach cyklu odbędzie się 14.01.2022 r. w godzinach 13:00-14:30 z wykorzystaniem platformy Clickmeeting. Tematem będzie Hunting of the Huntington’s disease. Zapisy odbywają się poprzez formularz.

Spotkanie odbędzie się pod patronatem instytucjonalnym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pod patronatem honorowym rektora GUMed, prof. Marcina Gruchały. Cykl spotkań otrzymał także patronat honorowy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.


Plan spotkania


dr_Karolina_Pierzynowska.jpg
dr Karolina Pierzynowska

Katedra Biologii Molekularnej
Uniwersytet Gdański
Temat: Podłoże molekularne oraz nowe strategie terapeutyczne choroby Huntingtona
dr_Marta_Tomczyk.png
dr Marta Tomczyk

Katedra i Zakład Biochemii
Koordynator zespołu V, POB 3
Gdański Uniwersytet Medyczny
Temat: Poszukiwanie nowych mechanizmów, biomarkerów i terapii miopatii związanych z chorobą Huntingtonawarsztaty_22.01.14_(2).png

Czas i miejsce:

2022-01-14

13:00-14:30

online