StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Podsumowanie warsztatów zes...

Podsumowanie warsztatów zespołu V i IX POB 3

18.12.2021

Dobór właściwego modelu zwierzęcego w badaniach przedklinicznych in vivo to tytuł pierwszego spotkania w ramach serii „Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – cykl spotkań o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych”, które odbyło się 17 grudnia br. w formie online. W spotkaniu wzięło udział łącznie około 50 osób. Patronat nad wydarzeniem objął rektor GUMed prof. Marcin Gruchała oraz Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Spotkanie rozpoczęła dr Marta Tomczyk z Katedry i Zakładu Biochemii GUMed, koordynator zespołu V POB 3, nakreślając ideę cyklicznych spotkań i zapraszając do udziału w kolejnych nadchodzących wydarzeniach. Wykład pt. CD73 w raku sutka – wróg czy przyjaciel? Przykład konieczności doboru właściwego modelu do badań przedklinicznych wygłosiła dr hab. Patrycja Koszałka z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii GUMed, koordynator zespołu V oraz członek zespołu IX i X w POB 3. Druga część webinaru była poświęcona tematyce zastosowania białek układu dopełniacza do wzmacniania aktywności cytotoksycznej immunoterapeutyków, którą przybliżył dr hab. Marcin Okrój, prof. uczelni z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii GUMed, członek zespołu V, VIII oraz IX w POB 3. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań na czacie. Ponadto prezenterzy zaprosili do kontaktu osoby zainteresowane poruszaną tematyką.

Wydarzenie było otwarte, zatem możliwość wzięcia udziału mieli nie tylko naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kolejne spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2022 r. o godz. 13:00, a informacja o prelegentach oraz tematyce wykładów pojawi się już wkrótce.

Pomysłodawcami cyklu spotkań byli badacze z zespołów V In vivo studies on mechanism of disease and therapy oraz IX Technological developments for bioanalysis and therapy including cell based, 3D and artificial engineered models, wchodzących w skład Priorytetowego Obszaru Badawczego nr 3 Biochemia, genetyka, biologia molekularna, wyodrębnionego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.