StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022„Zdolni z Pomorza” - spotka...

„Zdolni z Pomorza” - spotkanie nt. chemii analitycznej

17.12.2021

Kolejne spotkanie z uczniami szkół ponadpodstawowych w ramach programu Zdolni z Pomorza odbyło się 11 grudnia 2021 r. na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematem przewodnim wydarzenia była chemia analityczna. Spotkanie zainaugurował wykład Diagnostyka przyszłości. Ślina jako materiał badawczy, wygłoszony przez dr hab. Ewelinę Dziurkowską z Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej, podczas którego uczniowie zapoznali się z właściwościami fizykochemicznymi śliny. Omówiona została także jej funkcja fizjologiczna oraz znaczenie diagnostyczne.


Zdolni z Pomorza 12.2021

Analiza śliny była także tematem przewodnim zajęć laboratoryjnych. Pod okiem dr hab. Eweliny Dziurkowskiej, dr Edyty Leyk i dr Beaty Ulewicz-Magulskiej uczniowie mieli możliwość zbadania właściwości antyoksydacyjnych śliny, pomiaru stężenia zawartego w niej kortyzolu, a także kontroli jakości wybranych suplementów oraz leków. Ponadto uczestnicy zapoznali się z podstawami ekstrakcji związków z pobranych próbek. Ćwiczenia laboratoryjne były również okazją do omówienia zagadnień z zakresu analizy miareczkowej, spektroskopii i chromatografii.


Zdolni z Pomorza 12.2021

Program Zdolni z Pomorza jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym prawidłowego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia.

Kolejne spotkanie akademickie z uczniami pt. Artyści a genetyka odbędzie się 22 stycznia 2022 r. i będzie poświęcone chorobom rzadkim.