Szpital kliniczny GUMed ze Złotym Medalem UG

16.12.2021

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest jedną z placówek medycznych wyróżnionych Złotym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego Bene merito et merenti (Temu, kto się dobrze zasłużył i nadal się zasługuje). Rektor UG prof. Piotr Stepnowski wręczył 16 grudnia 2021 r. nagrody przedstawicielom instytucji zdrowia publicznego, które zorganizowały akcję szczepień dla studentów i pracowników Uniwersytetu.

W imieniu służb medycznych Złote Medale Bene merito et merenti odebrali:

  • rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski oraz zastępca dyrektora naczelnego ds. logistyki medycznej UCK lek. Adam Sudoł jako reprezentanci Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, szpitala klinicznego GUMed,
  • wiceprezes zarządu Dariusz Nałęcz jako reprezentant Szpitali Pomorskich,
  • prezes zarządu Dariusz Kostrzewa oraz wiceprezes ds. ekonomicznych Piotr Wróblewski jako reprezentanci Podmiotu Leczniczego Copernicus sp. z o.o.


od lewej: prof. Piotr Stepnowski, Jakub Kraszewski, lek. Adam Sudoł, prof. Marcin Gruchała

od lewej: prof. Piotr Stepnowski, Jakub Kraszewski, lek. Adam Sudoł, prof. Marcin Gruchała

Czuję lekką tremę, ponieważ jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Tym bardziej cieszę się z tego wyróżnienia – mówił dyrektor Jakub Kraszewski, odbierając odznaczenie.

Szczególnie chciałbym podkreślić pomoc naszych studentów i młodych pracowników, którzy z dużym oddaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w akcji szczepień i wspierają nasze działania – dziękował dyrektor Adam Sudoł w imieniu pracowników szpitala.

Wręczając medale, prof. Piotr Stepnowski podkreślił ogromne znaczenie, jakie miało i ma zorganizowanie w trudnym czasie pandemii akcji szczepień przeciwko COVID-19 i grypie. Studenci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego mogli szybko i sprawnie zarejestrować się, a następnie zaszczepić w punktach na terenie uczelni oraz w Centrum Medycyny Inwazyjnej UCK. Rektor podkreślił też doskonałą organizację akcji i przyjazną atmosferę, w jakiej odbywały się szczepienia. Szczególnie podziękował za organizację i nadzorowanie sprawnego przebiegu działań Sebastianowi Susmarskiemu, uniwersyteckiemu koordynatorowi ds. szczepień. Posiedzenie Senatu UG i wręczenie medali zakończył koncert kolęd w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Alan Stocki/UG