StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Wręczenie odznaczeń państwo...

Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych

16.12.2021

Koniec listopada i grudzień to czas przyznania nagród i wyróżnień w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Odznaczenia państwowe i resortowe wręczyli 30 listopada 2021 r. wicewojewoda pomorski Michał Bąkowski, rektor prof. Marcin Gruchała oraz prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed. W uroczystości udział wzięli również: prof. Marcin Renke, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz dr Mirosława Pellowska-Piontek, prezes Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego. Spotkanie poprowadziła dr Joanna Śliwińska, rzecznik prasowa Uczelni, natomiast ceremonię wręczenia odznaczeń – Rachela Wysocka z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

 • dr hab. Maciej Grzybek, prof. uczelni z Zakładu Parazytologii Tropikalnej,
 • prof. Wiesław Kruszewski, kierownik Zakładu Propedeutyki Onkologii,
 • prof. Tadeusz Pawełczyk, kierownik Katedry Biochemii Klinicznej,
 • prof. Ryszard Smoleński, kierownik Katedry i Zakładu Biochemii,
 • prof. Lidia Wolska, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali:

 • prof. Jędrzej Antosiewicz, kierownik Zakładu Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego,
 • dr hab. Ilona Klejbor z Zakładu Anatomii i Neurobiologii,
 • prof. Dariusz Kozłowski z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca,
 • mgr Łukasz Michalewski, doktorant w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej,
 • prof. Marek Niedoszytko, kierownik Kliniki Alergologii,
 • prof. Marcin Renke, kierownik Kliniki Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
 • dr hab. Katarzyna Sikorska, prof. uczelni, kierownik Zakładu Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii, p.o. dyrektora Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
 • prof. Dariusz Wydra, kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej.

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

 • dr hab. Barbara Drogoszewska, kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,
 • dr hab. Adam Kosiński, kierownik Zakładu Anatomii Klinicznej,
 • dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni, p.o. kierownika Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki,
 • dr hab. Magdalena Trzeciak, prof. uczelni z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali:

 • mgr Dorota Muszyńska-Marcinkowska z Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • dr Iwona Ordyniec-Kwaśnica, p.o. kierownika Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej,
 • dr Żaneta Smoleńska z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii.

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została:

 • dr hab. Monika Sakowicz-Burkiewicz, prof. uczelni z Zakładu Medycyny Molekularnej.

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymała:

 • lic. Agnieszka Szczepaniak z Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:

 • prof. Wioletta Barańska-Rybak z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii,
 • prof. Andrzej Basiński, p.o. kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego,
 • prof. Tomasz Bączek, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej,
 • dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon, kierownik Zakładu Fizjoterapii,
 • dr Maria Janiak z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii,
 • dr hab. Beata Ludkiewicz z Zakładu Anatomii i Neurobiologii,
 • dr Mirosława Pellowska-Piontek z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej, prezes Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego
 • prof. Michał Studniarek, kierownik Zakładu Radiologii.

Odznaki honorowe Za zasługi dla ochrony zdrowia otrzymali:

 • dr hab. Krystian Adrych, prof. uczelni, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii,
 • dr hab. Barbara Bułło-Piontecka z Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,
 • Aleksander Goll, student VI r. kierunku lekarskiego,
 • dr hab. Maciej Grzybek, prof. uczelni z Zakładu Parazytologii Tropikalnej,
 • lek. Zofia Lasocka, tegoroczna absolwentka GUMed,
 • mgr Łukasz Michalewski, doktorant w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej,
 • lek. Judyta Skiba, tegoroczna absolwentka GUMed,
 • lek. Karol Wróblewski, tegoroczny absolwent GUMed.

Chcę Państwu pogratulować wyróżnień, a z drugiej strony podziękować, ponieważ otrzymujecie je Państwo za Państwa ofiarną, pełną poświęceń pracę w naszej Uczelni i w naszych jednostkach klinicznych. Ta praca, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat, jest niezwykle trudna. Musimy pogodzić bardzo trudną sytuację pandemiczną z efektywnym leczeniem pacjentów i nauczaniem oraz efektywnie realizować projekty badawcze. To wszystko dzieje się w naszej Uczelni dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wysiłkowi wszystkich. Dziś jest dzień, w którym mogą Państwo mieć satysfakcję – mówił rektor GUMed prof. Marcin Gruchała.

To dla mnie ogromny zaszczyt, wręczyć tyle odznaczeń tak zasłużonym lekarzom, naukowcom i dydaktykom. Gdyby nie Wy, Wasza wiedza i chęć niesienia pomocy, ale też nauki, nie byłoby pokoleń przyszłych lekarzy. Bardzo dziękuję za zaangażowanie w pracę, za służbę ojczyźnie, pacjentom oraz nauce. Pandemia to czas testu, zdajecie go Państwo wzorowo – dodawał wicewojewoda Michał Bąkowski.

Tradycyjnie przypadający 15 grudnia Dzień Wykładu jest również w GUMed okazją do wręczenia nagród Rektora najbardziej zaangażowanym w swoje obowiązki pracownikom naszej Uczelni. Lista osób wyróżnionych za rok 2020 dostępna jest w poniższym pliku.

Nagrody Rektora GUMed za rok 2020 (634 KB)


Fot. Paweł Sudara/GUMed