StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022GUMed otwarty na uczniów i ...

GUMed otwarty na uczniów i nauczycieli

15.12.2021

W miniony weekend po raz kolejny w murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego gościliśmy uczestników programu edukacyjnego dla uczniów szkół średnich oraz nauczycieli klas biologiczno-chemicznych. Zajęcia dla uczniów przygotował zespół Centrum Medycyny Translacyjnej pod kierunkiem dr. hab. Jacka Wolfa, zaś nauczyciele spotkali się z prof. Krzysztofem Narkiewiczem, kierownikiem Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii.

Młodzi pasjonaci w Centrum Medycyny Translacyjnej

Dzięki medycynie translacyjnej wiedza zdobyta w ramach eksperymentów i badań naukowych może być szybko implementowana w codziennej praktyce klinicznej. Ta dyscyplina była tematem przewodnim grudniowego spotkania z uczniami uczestniczącymi w naszym programie edukacyjnym.

Spotkanie rozpoczął dr hab. Jacek Wolf, koordynator Centrum, który przybliżył układ krążenia z perspektywy fizjologii klinicznej i eksperymentalnej. Następnie, korzystając z zaplecza pracowni CMT, Wiesława Kucharska przybliżyła eksperymentalne metody oceny układu krążenia, a Gabriela Gierszewska – nieinwazyjne metody badania dużych naczyń. Uczestnicy dowiedzieli się również, jakie znaczenie dla chorób serca i naczyń mogą mieć zaburzenia snu. Niedzielna część zajęć była poświęcona m.in. tajnikom badania materiału biologicznego. Od kierującej Centralnym Biobankiem dr Elżbiety Stankiewicz uczestnicy dowiedzieli się, jak zorganizowana jest w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym procedura zbierania i przechowywania materiału oraz jak wyglądają jej poszczególne kroki, które następnie mieli okazję przećwiczyć w pracy z probówkami.


dr hab. Jacek Wolf, wykład nt. układu krążenia

dr hab. Jacek Wolf, wykład nt. układu krążenia

Kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu 2022 r. na Wydziale Farmaceutycznym GUMed. Przeprowadzi je zespół pod kierunkiem prof. Rafała Bartoszewskiego.

Jak mówić, żeby nas słuchano? Nauczyciel i wykładowca akademicki w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań

W programie uczestniczą również nauczyciele klas o profilu biologiczno-chemicznym oraz medycznym. Tym razem goście mieli okazję porozmawiać z prof. Krzysztofem Narkiewiczem, kierownikiem Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed. Spotkanie było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń z zakresu warsztatu dydaktycznego, ale też wspólnego namysłu nad tym, w jaki sposób nauczyciele i wykładowcy mogą współpracować, aby stworzyć jak najlepsze środowisko do rozwoju dla utalentowanych młodych ludzi. Profesor podzielił się także z uczestniczkami najnowszą wiedzą na temat schorzeń cywilizacyjnych, które dotykają coraz młodszych osób i zwrócił uwagę na rolę profilaktyki w ich zapobieganiu.


prof. Krzysztof Narkiewicz podczas spotkania z nauczycielami

prof. Krzysztof Narkiewicz podczas spotkania z nauczycielami

Kolejnego dnia warsztaty dla nauczycieli przeprowadziła Karolina Bąk, ekspertka w zakresie komunikacji bez przemocy (nonviolent communication). Wspólnie z nauczycielami pracowała nad rozwiązaniami, które pomagają wyeliminować konflikty spowodowane nieumiejętną komunikacją. Uczestniczki testowały rozwiązania, dzięki którym konflikt może się zmienić w konstruktywną dyskusję, na której zyskują obie strony.

Pomysłodawczynią i koordynatorką programów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Nauka to ludzie jest dr Agnieszka Anielska z Sekcji Promocji. Przewodniczącym jego Rady Naukowej jest prof. Miłosz Jaguszewski. Zasiadają w niej również: prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki oraz prof. Anna Żaczek, kierownik Zakładu Onkologii Translacyjnej GUMed i prodziekan ds. umiędzynarodowienia Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Po więcej informacji na temat programu zapraszamy na stronę www.naukatoludzie.gumed.edu.pl oraz do Gazety GUMed.

Fot. Paweł Paszko