StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022S-DISCO – projekt łączący B...

S-DISCO – projekt łączący Belgię, Francję, Holandię i Polskę

14.12.2021

Projekt Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przygotowany wspólnie z wiodącymi europejskimi uczelniami – Uniwersytetem Gandawskim (Ghent University, Belgia), Uniwersytetem w Groningen (Holandia) i Uniwersytetem w Lille (Francja) został zaakceptowany do finansowania przez Komisję Europejską. Rozpoczynający się nowy program Erasmus Mundus Joint Master Degree Program: Sustainable Drug Discovery (S-DISCO), dzięki partnerstwu czterech uniwersytetów zapewni finansowanie najbardziej utalentowanym studentom uczestniczącym w projekcie.


koordynatorzy projektu

To znaczący sukces Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który realizować będzie innowacyjny program studiów magisterskich w zakresie zrównoważonego podejścia do poszukiwania i badania nowych leków w doborowym partnerstwie. Uczelnie należą do światowej czołówki, czego potwierdzeniem są ich wysokie pozycje w rankingu Academic Ranking of World Universities 2021 (ARWU), tzw. rankingu szanghajskim. Uniwersytet w Groningen jest 64, Uniwersytet Gandawski plasuje się na 69 pozycji, a Uniwersytet w Lille na 401-500 miejscu – wyjaśnia prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed. – Jest to olbrzymia szansa dla naszego Uniwersytetu na rozwój nie tylko w obszarze dydaktycznym, ale także na budowanie współpracy naukowej z najlepszymi badaczami oraz zespołami międzynarodowymi. Warto zaznaczyć, że jednym z założeń programu Erasmus Mundus jest zwiększenie mobilności zarówno studentów, jak i kadry dydaktycznej.

Program wywodzi się z nieprzerwanych dyskusji między partnerami na temat potrzeby szkolenia studentów z zakresu opracowywania nowych substancji leczniczych, trudnej fazy cyklu życia leku, która poprzedza pierwsze badania kliniczne z udziałem ochotników i ich dalszy rozwój. Program jest unikatowy, ponieważ zwraca szczególną uwagę na zrównoważony rozwój, aspekt, któremu obecnie poświęca się niewiele uwagi w tradycyjnych programach edukacyjnych w ramach tej dziedzinie. Granice zrównoważonego rozwoju, w tym wymiary środowiskowe, ekologiczne i społeczno-gospodarcze, wyznaczają dodatkowy poziom złożoności procesu poszukiwania nowych substancji leczniczych. Jednocześnie aspekty mają coraz większe znaczenie dla właściwych organów regulacyjnych i ogółu społeczeństwa.

Ze strony GUMed prace nad programem koordynował prof. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki, dziekan Wydziału Farmaceutycznego poprzedniej kadencji oraz prodziekani: dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni i dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni. Zajęcia potrwają cztery semestry, a absolwenci studiów uzyskają wspólny tytuł magistra czterech partnerskich uniwersytetów.

Zgodnie z programem studiów, pierwszy semestr, poprzedzony przygotowawczą szkołą letnią, studenci realizują w Gandawie, a drugi u nas, w Gdańsku. Trzeci semestr dopuszcza dowolność, to student zadecyduje czy zajęcia będzie chciał odbyć w Lille lub Groningen – tłumaczy prodziekan WF prof. Bartosz Wielgomas. – Na zakończenie studiów przygotowują pracę magisterską w instytucji partnerskiej lub we współpracy z jednym z licznych partnerów, m.in. jednostek badawczych bądź z przemysłu. Kończąc ten kierunek studiów, nasi absolwenci mogą stać się też atrakcyjnymi kandydatami do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej GUMed.

Udział w programie wziąć mogą zarówno studenci europejscy, jak i zagraniczni. Mogą oni ubiegać się o stypendia z UE, które będą dostępne dla średnio 21 studentów rocznie. Wsparcie finansowe pokryje nie tylko czesne, a także zapewni środki na podróż i utrzymanie. Nabór wniosków rozpocznie się w styczniu 2022 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2022 r.

Więcej informacji pojawi się wkrótce na stronie kursu www.sustainabledrugdiscovery.eu.