Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńBadania in vivo i in vitro ...

Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – cykl spotkań o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych

W ramach współpracy zespołu V oraz IX w Priorytetowym Obszarze Badawczym nr 3, wyodrębnionym w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w GUMed, w kolejnych miesiącach zorganizowany zostanie cykl spotkań z naukowcami, specjalizującymi się w obszarze badań in vivo oraz in vitro.

Pierwszy webinar w ramach cyklu odbędzie się 17.12.2021 r. w godzinach 13:00-14:30 z wykorzystaniem platformy Clickmeeting. Tematem przewodnim będzie Dobór właściwego modelu zwierzęcego w badaniach przedklinicznych in vivo. Zapisy na webinar odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Spotkanie odbędzie się pod patronatem instytucjonalnym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pod patronatem honorowym rektora GUMed, prof. Marcina Gruchały. Cykl spotkań otrzymał także patronat honorowy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.Prelegenci spotkania


prof._Patrycja_Koszałka.jpg
dr hab. Patrycja Koszałka

Zakład Biologii Komórki i Immunologii
Koordynator zespołu V, POB 3
Członek zespołu IX oraz X, POB 3
Temat: CD73 w raku sutka – wróg czy przyjaciel? Przykład konieczności doboru właściwego modelu do badań przedklinicznych
prof._Marcin_Okrój.jpg
dr hab. Marcin Okrój, prof. uczelni

Zakład Biologii Komórki i Immunologii
Członek zespołu V, VIII oraz IX, POB 3
Temat: Zastosowanie białek układu dopełniacza do wzmacniania aktywności cytotoksycznej immunoterapeutyków


Więcej na temat działalności zespołów można znaleźć na stronie internetowej:warsztaty_17.12.21.png

Czas i miejsce:

2021-12-17

13:00-14:30

online