Ministerialne wsparcie dla uczelni FarU

27.11.2021

Blisko 30 mln zł Ministerstwo Nauki i Edukacji przyznało trzem wiodącym gdańskim uczelniom wyższym. Czeki na realizację inwestycji oraz działań rozwojowych i badawczych wręczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek Rektorom uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita. Symboliczne przekazanie środków odbyło się 26 listopada br. podczas uroczystości podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Ekoinnowacji PG. Władze FarU reprezentowali: prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pełnomocnik Rektora ds. Związku Uczelni.


Rektorzy uczelni FarU z ministrem Czarnkiem

Politechnika Gdańska otrzymała prawie 15 mln zł, a Uniwersytet Gdański 13,8 mln zł. Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, który podlega pod Ministerstwo Zdrowia, przekazano blisko 1 mln zł na stworzenie Pracowni mikroskopii konfokalnej i dermoskopii skóry.

Znaczenie Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita podkreślił w swoim wystąpieniu Minister.

Gdańsk staje się trzecim najważniejszym ośrodkiem naukowym w Polsce i jest to widoczne w całym kraju. Patrzymy na to z wielkimi nadziejami i pokazujemy jako przykład udanej federalizacji uczelni przy jednoczesnym zachowaniu ich autonomii – podkreślił minister Czarnek.

Fot. PUW oraz Krzysztof Krzempek/PG