Grant NCN dla dr Markiewicz

8.11.2021

Dr Aleksandra Markiewicz z Zakładu Onkologii Translacyjnej GUMed otrzymała finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (NCN) na projekt pt. Genomiczne profilowanie krążących markerów i sparowanych guzów pierwotnych od chorych na raka piersi na kwotę 1 154 743 zł w ramach konkursu OPUS 20 + LAP, dołączając do wcześniejszych laureatów konkursu OPUS 20 z naszej Uczelni. Finansowanie w ramach formuły LAP otrzymało 30 projektów na łączną kwotę ponad 41,2 mln zł.


dr Aleksandra Markiewicz; fot. UG

dr Aleksandra Markiewicz, fot. UG

Procedura agencji wiodącej (LAP) jest nowym standardem oceny wniosków stosowanym w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom naukowym wnioskowanie o środki na realizację wspólnych projektów badawczych oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania naukowe. Projekt dr Markiewicz będzie realizowany przy współpracy z Uniwersytetem w Ratyzbonie (Niemcy).

Celem badania jest ocena możliwości wykorzystania epitelialnych i mezenchymalnych pojedynczych krążących komórek nowotworowych oraz krążącego DNA nowotworowego do monitorowania techniką głębokiego sekwencjonowania zmian w istotnych klinicznie mutacjach u chorych na raka piersi poddanych leczeniu systemowemu. Jednocześnie identyfikowane będą warianty w genach kodujących enzymy metabolizujące leki przeciwnowotworowe, które mogą wpływać na efektywność podawanych leków. Badania pozwolą na jednoczesną ocenę znaczenia wariantów farmakogenetycznych oraz heterogenności genotypowej i fenotypowej nowotworu na wyniki leczenia chorych na raka piersi. Szerszy opis projektu zamieszczony został na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Aktualnie trwa nabór w ramach konkursu OPUS 22 + LAP/Weave. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Projektów GUMed.