StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Razem możemy więcej. Za nam...

Razem możemy więcej. Za nami pierwsza debata FarU

5.11.2021

Pierwsza z trzech debat dla społeczności akademickich pt. Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita? odbyła się 4 listopada br. na Politechnice Gdańskiej. W spotkaniu udział wzięły władze Związku, w tym rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, rektor PG prof. Krzysztof Wilde, rektor UG prof. Piotr Stepnowski oraz dyrektor Związku prof. Adriana Zaleska-Medynska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również m.in. Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska. Rozmowom na PG przysłuchiwał się również prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed, pełnomocnik rektora ds. Związku Uczelni w Gdańsku.


P.Sudara_-_Farenheit_-_debata_PG_-_048_1.jpg

Spotkanie w takim gronie pokazuje, że chcemy iść razem, a debata pomoże nam odpowiedzieć na pytania: dokąd i dlaczego? – mówił na powitanie rektor PG prof. Krzysztof Wilde, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita. – Jestem przekonany, że wartości, które nas łączą, pozwolą nam wspólnie zmieniać i kształtować akademicką siłę naszego regionu. Razem możemy więcej: zarówno w sferze wartości, jak i organizacyjnej.

Dyrektor Związku prof. Adriana Zaleska-Medynska opowiedziała o korzyściach, jakie wypływają z konsolidacji uczelni oraz działaniach, które w ramach Związku zostały już podjęte bądź są planowane.

Pierwszy rok działalności Związku Uczelni im Daniela Fahrenheita był bardzo intensywny, obfitujący w wyzwania i inicjatywy – mówiła prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor FarU. – Chciałabym przypomnieć, że podstawowym celem Związku jest konsolidacja działań trzech uczelni oraz przygotowanie ich do ewentualnej federalizacji. Utworzenie federacji oznacza wspólną ewaluację naszych jednostek naukowych przy zachowaniu pełnej autonomii podmiotów tworzących federację. Jest to proces kilkuetapowy, rozłożony na kilka lat, a konsolidacja będzie realizowana sukcesywnie i w zdefiniowanych wspólnie obszarach.


P.Sudara_-_Farenheit_-_debata_PG_-_014_1.jpg

Profesor Zaleska-Medynska pokazała, jak proces konsolidacji pozwoli na stworzenie silnego ośrodka akademickiego, rozpoznawalnego w kraju i na arenie międzynarodowej.

Na podstawie analiz eksperckich wykonanych przez firmę Elsevier już w tej chwili wiemy, że połączenie naszych działań pozwoliłoby na uplasowanie wspólnej jednostki naukowej na trzecim miejscu w Polsce, a także na walkę o wysoką pozycję w gronie 1000 najlepszych uniwersytetów na świecie. Prestiż uczelni i jej wyższa pozycja w rankingach oznacza wyższe finansowanie i lepszy dostęp do funduszy: np. dotacji przyznawanych na podstawie algorytmów, projektów, czy funduszy międzynarodowych, a także lepszy dostęp do informacji, czy większy wpływ polityczny poprzez gremia doradcze. To także większa atrakcyjność dla kadry i studentów – podkreślała Dyrektor Związku.

Omówione zostały także wspólne projekty, realizowane między uczelniami oraz we współpracy z władzami samorządowymi w pierwszym roku działalności Związku. Do tej pory dokonano m.in. inwentaryzacji kluczowej aparatury badawczej i laboratoriów, a obecnie przygotowany jest system, który umożliwi udostępnienie informacji o specjalistycznym sprzęcie pracownikom naszych trzech uczelni, a także instytucjom zewnętrznym. Podpisane zostało również porozumienie między trzema uczelniami i Pomorską Koleją Metropolitalną w zakresie opracowywania analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby realizacji projektu pt. Pomorska Kolej Metropolitalna – etap II. Uczelnie pod wspólnym szyldem zaprezentowały swój potencjał naukowo-badawczy podczas największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej Infoshare.

Wojewoda, Marszałek i Wiceprezydent Gdańska o Związku Uczelni Fahrenheita

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich w swoim wystąpieniu zwrócił się do społeczności akademickiej.

Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański są wizytówką Pomorza. Jesteśmy dumni z tego, że te uczelnie zapewniają wysoki poziom naukowy i dydaktyczny. Projekt Związku Uczelni Fahrenheita to umowa wspólnoty, a naszą wspólną intencją jest, by szukać takich rozwiązań, działań i pomysłów, które ten wspólny potencjał jeszcze zwiększą, wzmocnią i utrwalą – mówił wojewoda Dariusz Drelich.

Uczestniczący w obradach marszałek Mieczysław Struk podkreślił, że powołanie Związku jest jednym z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii miasta Gdańska, otwierającym również drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu.

Jestem przekonany, że dzięki takim decyzjom, wkrótce będziemy mogli konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie, a Pomorze stanie się miejscem absolutnie przyjaznym i najpiękniejszym do życia dla młodych i starszych – zaznaczył marszałek Mieczysław Struk.

O korzyściach dla miasta płynących z powołania i działalności Związku mówił Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska.

Dla rozwoju aglomeracji potrzebni są ludzie i dynamicznie rozwijająca się gospodarka. Im ośrodek naukowy jest silniejszy, tym my, w sposób widoczny, odczuwamy pozytywne skutki. Metropolie zaciekle konkurują obecnie zarówno o pracodawców i przedsiębiorców, jak i o samych mieszkańców. Połączone siły zintegrowanych uczelni spowodują napływ studentów, a także zwiększenie transferu wiedzy i osiągnięć naukowych. Wpłynie to na rozwój wielu ważnych sektorów gospodarki. W ten sposób gdańskie uczelnie będą oddziaływać na całe otocznie społeczno-gospodarcze, jak robią to obecnie największe światowe uczelnie – dodał wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz.


P.Sudara_-_Farenheit_-_debata_PG_-_035_1.jpg

Debata z Rektorami GUMed, PG i UG oraz Dyrektor FarU

W drugiej części spotkania rektorzy trzech uczelni: prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG wraz z dyrektor Związku prof. Adrianą Zaleską-Medynską wzięli udział w debacie, którą prowadził i moderował Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy PG. Odpowiadali na pytania, które przed debatą każdy przedstawiciel społeczności akademickiej mógł przesłać poprzez specjalny formularz. Była też okazja do zadawania pytań z sali. Wcześniej widzowie wydarzanie zostali zaproszeni do interaktywnego quizu, obrazującego nastoje i oczekiwania w zakresie zacieśniania współpracy uczelni. Pytano o główne oczekiwania dotyczące konsolidacji, ale także o obawy i rodzaje zadań, które powinny być w ramach Związku realizowane jako priorytetowe. Biorący udział w quizie jako największą zaletę uznali wyższą rozpoznawalność uczelni na arenie międzynarodowej i pozycję rankingową, natomiast wśród obaw pojawiła się m.in. utrata tożsamości poszczególnych ośrodków oraz skomplikowanie procedur administracyjnych.

Dzisiaj badania naukowe przeprowadza się w dużych zespołach multidyscyplinarnych – podkreślał prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Jest to jedyny, sensowny kierunek dla nas i proces konsolidacji jest zatem bardzo potrzebny. Wyniki przeprowadzonej właśnie ankiety pokazały nam, jak ważne jest stworzenie silnej, rozpoznawalnej marki i zintegrować nasze działania. Ale aby stworzyć tę siłę, musimy być razem.

Dochodzimy do momentu, w którym indywidualny rozwój uczelni po prostu się wyczerpuje – skomentował prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. – Dlatego jeśli myślimy o dalszym rozwoju, ta konsolidacja jest po prostu niezbędna.

Rektorzy podkreślali również, że społeczność akademicka nie powinna mieć obaw dotyczących utraty tożsamości i zmniejszenia autonomii poszczególnych uczelni.

To od nas samych będzie zależało, kiedy i gdzie chcemy pokazywać się wspólnie jako Związek, co jednak nie wpłynie na nasze odrębne pozycje i autonomiczne samostanowienie – tłumaczył rektor Stepnowski.

Zapraszamy do obejrzenia całej debaty na profilu YouTube FarU.

Kolejne debaty odbędą się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (18 listopada) oraz Uniwersytecie Gdańskim (9 grudnia). Więcej informacji i formularze rejestracyjne dostępne są na stronie FarU.

TWORZYMY WSPÓLNOTĘ FAHRENHEITA

Podczas debaty władze Związku zadeklarowały również chęć podpisania umowy ramowej o utworzeniu wspólnoty Uczelni Fahrenheita pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim. Niektóre z proponowanych jej celów to: wspieranie ścisłej współpracy jednostek uczestniczących we wdrażaniu nowych form edukacji oraz prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, reprezentowanie interesów jednostek uczestniczących wobec administracji państwowej, samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych, a także stwarzanie warunków uławiających ścisłą współpracę samorządów studentów i doktorantów GUMed, PG i UG.

Treść umowy zostanie jeszcze poddana konsultacjom ze społecznością akademicką uczelni członkowskich. Każdy przedstawiciel wspólnoty może zaproponować własne sugestie i uwagi, przesyłając je na adres office@faru.edu.pl do 3 grudnia br.

fot. Paweł Sudara/GUMed