StartUczelniaKalendarium wydarzeńDebata pt. "Po co nam Związ...

Debata pt. "Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita?"

Organizowana w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym druga debata z cyklu Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita odbędzie się 18 listopada 2021 r. w formie hybrydowej i poświęcona będzie ideom i celom utworzenia Związku Uczelni w Gdański im. Daniela Fahrenheita oraz głównym kierunkom jego rozwoju i związanym z tym inicjatywom. W spotkaniu uczestniczyć będą Rektorzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Dyrektor Związku Uczelni. Udział potwierdziły również władze samorządowe.

W programie znalazły się następujące tematy:

  • idea Związku Uczelni Fahrenheita – prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita,
  • wystąpienia przedstawicieli Władz regionalnych,
  • sesja pytań z udziałem Rektorów trzech uczelni,
  • dobre praktyki francuskich uczelni federacyjnych.

Stacjonarna część debaty odbędzie się w sali wykładowej im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum GUMed. Ze względów bezpieczeństwa będzie mogło w niej uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Decydująca jest kolejność zgłoszeń, których należy dokonać, wypełniając formularz rejestracyjny. Na podany przy rejestracji adres mailowy zostanie przesłany automatycznie wygenerowany kod QR niezbędny do wejścia na teren spotkania.

Wydarzenie będzie również transmitowana na kanale FarU na YouTube oraz na profilu Związku na Facebooku.

Rejestracja na spotkanie w GUMed trwa od. 18.10.2021 r. (godz. 0:00) do 18.11.2021 r. godz. 12:00.

W ramach debaty możliwe jest zadawanie pytań za pomocą specjalnego formularza. Odpowiedź zostanie udzielona podczas spotkania z Rektorami lub w odpowiedzi na formularz.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na poświęconej mu stronie.

Czas i miejsce:

2021-11-18

14:00-15:30

Atheneum Gedanense Novum GUMed, al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk, sala wykładowa im. prof. Olgierda Narkiewicza