Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńKonferencja „III Bałtyckie ...

Konferencja „III Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne"


iiibskobaner912x184pxv2.jpg


Konferencja pt. III Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne odbędzie się 27 listopada br. w formie hybrydowej. Wydarzenie pod patronatem rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcina Gruchały poświęcone będzie problemom kardiologicznym towarzyszącym leczeniu chorób nowotworowych. Celem inicjatywy jest rozwój współpracy w zakresie kardio-onkologii lekarzy różnych specjalności, jak również inspiracja do badań naukowych w tej dziedzinie.


Program został podzielony na cztery bloki tematyczne:

1. Kardioonkologia: dawniej, dziś i w przyszłości

2. Antykoagulacja i leczenie przeciwpłytkowe u pacjentów z chorobą nowotworową

3. Wybrane zagadnienia z kardioonkologii

4. Kardioonkologia w codziennej praktyce: pacjent z chorobą nowotworową w wywiadzie


Wykłady eksperckie wygłoszą również specjaliści GUMed: prof. Marcin Gruchała – rektor GUMed, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii; prof. Alicja Dąbrowska-Kugacka – Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca; prof. Ewa Bień – Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii; lek. Hanna Jankowska – z Zakładu Diagnostyki Chorób Serca i kierująca jednostką prof. Maria Dudziak; prof. Jacek Jassem – kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii; prof. Ewa Lewicka, lek. Izabela Nabiałek-Trojanowska, dr Grzegorz Sławiński – Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca; dr Elżbieta Orłowska-Kunikowska – Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii; dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka – Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii; prof. Maciej Zaucha – kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii.

Rejestracja i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydarzenia www.kardio-onko.pl.

Czas i miejsce:

2021-11-27

8:50-16:25

hybrydowo: online oraz Atheneum Gedanense Novum, al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk