StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Immatrykulacje studentów I ...

Immatrykulacje studentów I roku

1.10.2021

Zakończyły się immatrykulacje na wszystkich Wydziałach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku akademickim 2021/2022 naukę w naszej Uczelni rozpocznie ponad 1 600 nowych studentów. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną uroczystości odbyły się w formie hybrydowej. Wydarzenia prowadziła dr Joanna Śliwińska, rzecznik prasowa GUMed.

Wydział Farmaceutyczny

Jako pierwszych immatrykulowano ponad 200 studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego. Uroczystości, która odbyła się 27 września br., przewodniczył dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Wojciech Kamysz. Udział w niej wzięli również: prof. dr hab. Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki, dr hab. Ewelina Król, prof. UG – dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, dr hab. Kamil Chwojnicki – prodziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni – prodziekan WNOZ ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich oraz prodziekani Wydziału Farmaceutycznego: dr hab. Magdalena Prokopowicz, dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni i dr hab. Bartosz Wielgomas.

Nowo przyjętych studentów powitał rektor GUMed prof. Marcin Gruchała. W swoim przemówieniu Magnificencja pogratulował dobrze zdanych egzaminów maturalnych, jak również sukcesów w procesie rekrutacyjnym. Jednocześnie Rektor zaapelował o rozważne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym stosowanie masek ochronnych na usta i nos oraz dezynfekcję rąk.

Jako społeczność akademicka uczelni medycznej jesteśmy zobowiązani dawać przykład odpowiedzialnych postaw. Nie wyobrażam sobie, aby nasi studenci rozpoczynali zajęcia, nie będąc zaszczepionymi przeciwko COVID-19. Rozważne i odpowiedzialne zachowanie, kierowane troską o drugiego człowieka to szczególne posłannictwo zawodów zaufania publicznego – podkreślił rektor Gruchała.

Następnie do zebranych zwrócił się dziekan prof. dr hab. Wojciech Kamysz. W obu wystąpieniach poruszony został temat wyjątkowych warunków studiowania w roku akademickim 2021/2022 oraz wyzwań, jakie stoją przed społecznością akademicką. O przyjęcie ślubowania Dziekana Wydziału poprosił student I r. farmacji Jan Staszak. Po złożeniu uroczystej przysięgi dziekan Wojciech Kamysz odczytał listę osób, które osiągnęły najlepsze wyniki podczas rekrutacji na kierunki: farmacja, analityka medyczna, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. Następnie studentka V r. kierunku analityka medyczna Edyta Horzempa powitała nowych kolegów i koleżanki w imieniu braci studenckiej. Uroczystość immatrykulacji uświetnił wykład wygłoszony przez dr hab. Agnieszkę Zimmermann, prof. uczelni, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu GUMed pt. Czy zdrowie potrzebuje prawa?. Na zakończenie odśpiewano tradycyjną pieśń studencką Gaudeamus igitur.


Immatrykulacja_na_Wydziale_Farmaceutycznym_(5).jpg

Wydział Lekarski

Podczas uroczystości zorganizowanej 29 września br. w poczet studentów GUMed zostali przyjęci studenci I roku kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych. W uroczystości udział wzięli: rektor prof. dr hab. Marcin Gruchała, prof. dr hab. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Radosław Owczuk – dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Wojciech Kamysz – dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. Ewa Słomińska – prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr oraz prodziekani ds. dydaktycznych: dr hab. Maria Bieniaszewska; dr hab. Aida Kusiak, prof. uczelni, dr hab. Paweł Zagożdżon, prof. uczelni i dr hab. Kamil Chwojnicki. Obecni byli również: prof. dr hab. Anna Żaczek – prodziekan ds. umiędzynarodowienia i rozwoju Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, prof. dr hab. Piotr Wąż – prodziekan ds. dydaktycznych wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dr Jacek Kaczmarek, reprezentujący Stowarzyszenie Absolwentów GUMed.

W roku akademickim 2021/2022 na kierunki polskojęzyczne Wydziału Lekarskiego przyjęto 543 studentów. O przyjęcie ślubowania Dziekana WL poprosiła studentka I r. kierunku lekarskiego Natalia Kowalczyk. Szczególne gratulacje złożono osobom, które uzyskały najwyższą punktację podczas rekrutacji na studia. W swoich wystąpieniach prof. Słomińska i prof. Kusiak zaznaczyły, że czas studiów to nie tylko okres rozwijania zainteresowań naukowych i zdobywania wiedzy, ale również zwierania nowych znajomości i przyjaźni.

Studia na kierunku lekarskim są wymagające, mogą zdarzyć się gorsze dni czy drobne porażki. Nie poddawajcie się, walczcie. Zobaczcie, ile osób przed Wami skończyło te studia. Wam też się uda! – mówiła prodziekan prof. Słomińska. – Dołożymy wszelkich starań, aby te najbliższe sześć lat było dla Was najpiękniejszą przygodą, medycyna największą pasją, a spędzony tutaj czas najlepszym okresem w Waszym życiu.

Młodszych kolegów w gronie akademickim powitał student II r. kierunku lekarskiego Mateusz Janeczek.

Tego samego dnia odbyła się również immatrykulacja 150 studentów kierunków anglojęzycznych. W uroczystości udział wzięli: rektor prof. dr hab. Marcin Gruchała, prof. dr hab. Radosław Owczuk – dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Ewa Słomińska – prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr WL oraz prodziekani ds. dydaktycznych WL: dr hab. Maria Bieniaszewska, dr hab. Paweł Zagożdżon, prof. uczelni, dr hab. Kamil Chwojnicki, dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska – prodziekan ds. promocji i rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dr hab. Bartosz Wielgomas – prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego. Obecny był także dr Jacek Kaczmarek, International Alumni Relations Officer, członek Stowarzyszenia Absolwentów naszego Uniwersytetu.

Immatrykulacji przewodniczył rektor prof. Marcin Gruchała, natomiast ceremonię ślubowania poprowadził dziekan WL prof. Radosław Owczuk. W swoich wystąpieniach gratulowali wyboru GUMed jako uczelni, której dyplom gwarantuje wysokie umiejętności i kompetencje, a jej absolwenci są pożądanymi pracownikami na rynku pracy. Jak podkreślił dr Jacek Kaczmarek, parafrazując maksymę francuskiego pisarza i księcia Pierre’a Marca Gastona de Levisa – wykształcenie zobowiązuje.

Wykształcenie medyczne czyni Was zdolnymi i uprawnionymi do niesienia pomocy, a więc zobowiązanymi. Będziecie mieli rzetelną wiedzę, a więc będziecie zobowiązani do szerzenia prawdy praz propagowania postaw i zachowań odpowiedzialnych i obiektywnie korzystnych zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa, opartych na gruncie wiedzy naukowej, a nie zabobonach, propagandzie i fake newsach – mówił dr Kaczmarek. – Medycyna opiera się na prawdzie, dąży do jej poznania i stosuje ją dla dobra jednostek i społeczeństw, Prawda i szacunek są podstawą relacji wzajemnych między medykami oraz w kontaktach z pacjentami.

Studentów kierunków anglojęzycznych w gronie żaków przywitała Abigail Kimber, studentka II r. kierunku lekarskiego – ED.


Immatrykulacja_na_Wydziale_Lekarskim_(2).jpg

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Do grona studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oficjalnie zostali przyjęci również studenci pierwszego roku kierunków: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia zdrowia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia oraz zdrowie środowiskowe. W poczet nowych uczniów Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed przyjęto ponad 700 osób.

Podczas wydarzenia, które zorganizowano 30 września br., obecny był prof. dr hab. Marcin Gruchała – rektor GUMed oraz prof. dr hab. Edyta Szurowska – prorektor ds. klinicznych, jak również członkowie władz Wydziału: dziekan prof. dr hab. Przemysław Rutkowski, dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska – prodziekan ds. promocji i rozwoju, dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni – prodziekan ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich oraz prof. dr hab. Piotr Wąż – prodziekan ds. dydaktycznych. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: prof. dr hab. Wojciech Kamysz – dziekan WF i dr hab. Aida Kusiak, prof. uczelni – prodziekan ds. dydaktycznych WL.

Uroczystość rozpoczęły przemówienia rektora prof. Marcina Gruchały oraz prorektor prof. Edyty Szurowskej. Gratulując pomyślnie zakończonego procesu rekrutacji, podkreślili, że nowo przyjęci studenci są najlepszymi z najlepszych spośród 12 tysięcy kandydatów, którzy ubiegali się w tym roku o przyjęcie na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Okolicznościowe przemówienie wygłosili również dziekan – prof. dr hab. Przemysław Rutkowski oraz prodziekan dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska. Powitali nowo przyjętych studentów w murach naszego Uniwersytetu oraz pogratulowali dobrych wyników w procesie rekrutacji, co umożliwiło im dostanie się na wymarzone studia. Profesor Przemysław Rutkowski odczytał tekst ślubowania. Studenci złożyli zaprzysiężenie, uzyskując tym samym status studenta GUMed.

Na zakończenie nowi studenci zostali przywitani w gronie żaków GUMed przez Jakuba Deleżucha – przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu WNoZ, studenta II r. kierunku psychologia zdrowia.


Immatrykulacja_na_Wydziale_Nauk_o_Zdrowiu_z_Instytutem_Medycyny_Morskiej_i_Tropikalnej_(1).jpg


fot. Paweł Sudara/GUMed