MBA w Ochronie Zdrowia

29.09.2021


MBA_logo_(2).png

Gdański Uniwersytet Medyczny, Uczelnia Łazarskiego oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wspólnie otwierają nowy kierunek studiów MBA w Ochronie Zdrowia. Dostrzegając wyjątkowość wyzwań, jakie stoją przed polskim systemem ochrony zdrowia, instytucjami administracji centralnej i samorządowej oraz kadrami medycznymi na skutek niekorzystnych trendów demograficznych i przemian społeczno-gospodarczych, jakie wywołała pandemia, uczelnie podjęły decyzję o utworzeniu nowego, unikalnego w swojej strukturze programu MBA w Ochronie Zdrowia. Partnerstwo Uczelni jest wyrazem gotowości do twórczego łączenia swoich unikatowych kompetencji na rzecz rozwoju liderów zdolnych do budowy zrównoważonego i odpornego na kryzysy sektora ochrony zdrowia w Polsce.

Uczelnie partnerskie od wielu lat kształcą kadry medyczne oraz managerów ochrony zdrowia na najwyższym poziomie. Nowy program MBA w Ochronie Zdrowia to unikalne połączenie wiedzy, kompetencji i doświadczenia w kształceniu podyplomowym kadr sektora ochrony zdrowia trzech uczelni akademickich wyróżniających się na rynku krajowym i zagranicznym, wysoko ocenianych przez krajowe i międzynarodowe instytucje zajmujące się oceną szkół wyższych.


MBA_w_Ochronie_Zdrowia.png


Studia MBA w Ochronie Zdrowia prowadzone przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Uczelnię Łazarskiego i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to odpowiedź na potrzeby rynku, na którym pojawia się coraz więcej pytań, jak skutecznie zarządzać ochroną zdrowia w Polsce, tak by zwiększyć dostępność i jakość usług zdrowotnych przy użyciu ograniczonych środków finansowych oraz zasobów ludzkich – mówi prof. Leszek Bieniaszewski, dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Przygotowana przez nas oferta skierowana jest do menadżerów ochrony zdrowia, którzy poszukują nowych, satysfakcjonujących rozwiązań zarówno dla pacjentów, jak i dla swoich pracowników, tworząc przyjazne miejsce pracy.

Modułowy charakter proponowanego programu pozwala słuchaczom elastycznie do swoich zainteresowań i ścieżki kariery kształtować zakres studiów umożliwiając wybór jednej z trzech uczelni, w której będzie realizowany moduł podstawowy i dyplomowy oraz elastyczne komponowanie portfela modułów specjalistycznych z oferty uczelni partnerskich. Wyróżnieniem programu jest kadra wykładowców, wśród której ponad 95% stanowią praktycy prawa i zarządzania w sektorze ochrony zdrowia oraz wybitni akademicy, z doświadczeniem badawczym i szkoleniowym w sektorze zdrowia. Zajęcia realizowane w ramach studiów kładą nacisk na aspekt praktyczny, tak aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia.

Program studiów został opracowany w taki sposób, aby był interesujący zarówno dla kadry zarządzającej, jak również przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi oraz przedsiębiorców, którzy są zainteresowaniem tworzeniem i zarządzaniem podmiotami dostarczającymi usługi, produkty i wyroby medyczne dla systemu ochrony zdrowia. Przygotowujemy też specjalny moduł dla młodych naukowców i wynalazców, zainteresowanych komercjalizacją swoich pomysłów – wyjaśnia prof. Krystian Wita, zastępca dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ofertę edukacyjną kierujemy do odważnych i ambitnych managerów i liderów ochrony zdrowia zdolnych do podejmowania nietuzinkowych decyzji, inicjujących i realizujących innowacyjne projekty rozwojowe w swoich organizacjach, wdrażających śmiałe wizje. To wyjątkowe miejsce rozwoju także dla kadr zarządzających administracji centralnej i samorządowej oraz innych instytucji publicznych, odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityki zdrowotnej państwa. Łączenie perspektyw, wiedzy i doświadczenia osób pochodzących z różnych segmentów sektora, rozwój kompetencji w modelu „Praktycy dla Praktyków” daje gwarancję satysfakcji i sukcesu w przyszłej praktyce zawodowej naszych absolwentów. Program MBA w Ochronie Zdrowia certyfikowany przez Uczelnię Łazarskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to potwierdzenie najwyższych kompetencji oraz odpowiedzialnego, wizjonerskiego przywództwa, które jest warunkiem niezbędnym do wdrażania odważnych zmian w funkcjonowaniu sektora ochrony zdrowia – dodaje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mbawochroniezdrowia.pl.