StartUczelniaKalendarium wydarzeńImmatrykulacja na Wydziale ...

Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym

Uroczystość immatrykulacji studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego kierunków: farmacja, analityka medyczna oraz przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny odbędzie się 27 września 2021 r. o godz. 9:00 zdalnie, za pośrednictwem platformy zoom.us. Immatrykulowanych będzie 202 studentów studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Uroczystość poprowadzi dr Joanna Śliwińska, rzecznik prasowy GUMed.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  • przywitanie gości,
  • przemówienie rektora GUMed prof. dr. hab. Marcina Gruchały,
  • przemówienie dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. dr. hab. Wojciecha Kamysza,
  • ślubowanie,
  • odczytanie gratulacji,
  • przemówienie przedstawicielki studentów, studentki V r. analityki medycznej Edyty Horzempe,
  • wykład inauguracyjny prodziekan WNoZ ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich dr hab. Agnieszki Zimmermann, prof. uczelni pt. Czy zdrowie potrzebuje prawa?,
  • Gaudeamus Igitur.


immatrykulacje2021WF.png

Czas i miejsce:

2021-09-27

9:00

Platforma ZOOM