StartUczelniaKalendarium wydarzeńImmatrykulacja na Wydziale ...

Immatrykulacja na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uroczystość immatrykulacji studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej kierunków: dietetyki, elektroradiologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, psychologii zdrowia, ratownictwa medycznego, zdrowa środowiskowego, zdrowa publicznego – zarządzania w systemie zdrowia odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 10:00 zdalnie, za pośrednictwem platformy zoom.us. Immatrykulowanych będzie 513 studentów studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. Uroczystość poprowadzi dr Joanna Śliwińska, rzecznik prasowy GUMed.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  • przywitanie gości,
  • przemówienie rektora GUMed prof. dr. hab. Marcina Gruchały,
  • przemówienie prorektor ds. klinicznych prof. dr hab. Edyty Szurowskiej,
  • przemówienie dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr. hab. Przemysława Rutkowskiego,
  • przemówienie prodziekana WNoZ ds. promocji i rozwoju dr hab. Aleksandry Gaworskiej-Krzemińskiej,
  • ślubowanie,
  • odczytanie listów gratulacyjnych,
  • przemówienie przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu WNoZ, studenta II r. kierunku psychologia zdrowia Jakuba Deleżucha,
  • Gaudeamus Igitur.


immatrykulacje2021WNoZ.png

Czas i miejsce:

2021-09-30

10:00

Platforma ZOOM