StartUczelniaKalendarium wydarzeńImmatrykulacja na Wydziale ...

Immatrykulacja na Wydziale Lekarskim

Uroczystość immatrykulacji studentów I roku Wydziału Lekarskiego kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych odbędzie się 29 września 2021 r. o godz. 10:00 zdalnie, za pośrednictwem platformy zoom.us. Uroczystość poprowadzi dr Joanna Śliwińska, rzecznik prasowy GUMed.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  • przywitanie gości,
  • przemówienie rektora GUMed prof. dr. hab. Marcina Gruchały,
  • przemówienie prodziekana Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Ewy Słomińskiej,
  • przemówienie prodziekana Wydziału Lekarskiego dr hab. Aidy Kusiak, prof. uczelni,
  • ślubowanie,
  • odczytanie listów gratulacyjnych,
  • przemówienie International Alumni Relations Officer – przedstawiciela Stowarzyszenia Absolwentów dr. Jacka Kaczmarka,
  • przemówienie Przedstawiciela studentów II roku studiów,
  • Gaudeamus Igitur.


immatrykulacje2021WL.png

Czas i miejsce:

2021-09-29

10:00

Platforma ZOOM