Dr Dulski laureatem nagrody PTN

22.09.2021

Dr Jarosław Dulski z Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego GUMed otrzymał nagrodę im. Józefa Babińskiego za najwyżej punktowaną publikację w latach 2017-2021. Wyróżnienia wręczono podczas XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, który odbywał się w dniach 15-18 września 2021 r. w Warszawie.


dr Jarosław Dulski (drugi od lewej) na uroczystości wręczenia nagrody

dr Jarosław Dulski (drugi od lewej) podczas uroczystości wręczenia nagrody

Artykuł pt. False-negative tests in Huntington’s disease: A new variant within primer hybridization site ukazał się w oficjalnym czasopiśmie Europejskiej Akademii Neurologii – European Journal of Neurology. Obok dr. Jarosława Dulskiego współautorami publikacji są naukowcy z GUMed: prof. Jarosław Sławek, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego oraz dr Magdalena Krygier z Kliniki Neurologii Rozwojowej, a także specjaliści z innych ośrodków.

Praca dotyczyła sprawdzenia użyteczności starterów innych niż dotychczas stosowane do przeprowadzenia testu PCR, pozwalającego wykryć chorobę Huntingtona (HD). Badanie wykazało obecność tego schorzenia u pacjentów, którzy otrzymali fałszywie negatywny wynik przy użyciu standardowej metody testowania. Autorzy proponują włączenie nowych starterów do metodyki diagnozowania HD. Publikacja w całości dostępna jest online.

Konkurs na Nagrodę Naukową im. Józefa Babińskiego został ustanowiony przez Walne Zgromadzenie Delegatów w 1980 r. podczas XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Bydgoszczy. Nagroda miała być przeznaczona dla autora lub autorów najlepszej pracy oryginalnej z dziedziny nauk neurologicznych, z wyraźną implikacją do neurologii klinicznej, opublikowanej lub przygotowanej do publikacji w czasie trwania aktualnej kadencji Zarządu Głównego PTN.