StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Organizacja kształcenia w r...

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

20.09.2021

Kształcenie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2021/2022 odbywać się będzie w formie hybrydowej z przewagą zajęć stacjonarnych. Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 80/2021 z dnia 16.09.2021 r. wszystkie wykłady, z wyjątkiem tych na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, zostaną zrealizowane w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Seminaria mogą być realizowane stacjonarnie. W uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na uwarunkowania epidemiczne, dopuszcza się tryb zdalny – w takiej sytuacji konieczna jest zgoda dziekana danego wydziału lub kierownika kierunku.

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne mogą być realizowane w formie tradycyjnej, tj. realizowanej w siedzibie Uczelni lub w podmiocie współpracującym z Uczelnią na podstawie umowy lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

  • ćwiczenia – zajęcia realizowane w formie stacjonarnej; w uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na uwarunkowania epidemiczne, istnieje możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – za zgodą dziekana lub kierownika kierunku;
  • laboratoria (zajęcia oparte o metody wykorzystujące m.in. materiały i sprzęt laboratoryjny) – zajęcia realizowane w formie tradycyjnej;
  • zajęcia praktyczne (zajęcia o charakterze klinicznym, w tym prowadzone w laboratoriach symulacyjnych) – zajęcia realizowane w formie tradycyjnej;
  • praktyki – zajęcia realizowane w formie tradycyjnej.

Fakultety (zajęcia do wyboru) będą się odbywać tradycyjnie lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy czym decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu fakultetów w formie zdalnej zostaje podjęta przez właściwego dziekana lub kierownika kierunku.

Zajęcia w ramach Pierwszej Szkoły Doktorskiej, kursów specjalizacyjnych i studiów podyplomowych będą prowadzone w formie tradycyjnej lub zdalnej.

W przypadku znacznego pogorszenia sytuacji epidemicznej, Rektor GUMed może podjąć decyzję o zmianie trybu realizacji zajęć stacjonarnych na zdalny.

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022, a także instrukcje związane z realizacją zajęć zdalnych znajdują się w treści poniższych zarządzeń.

Zarządzenie Rektora nr 80/2021 z dnia 16.09.2021 r. (ogłoszono dnia 16.09.2021 r.) w sprawie organizacji kształcenia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2021/2022 (2,85 MB)
Zarządzenie Rektora nr 83/2021 z dnia 24.09.2021 r. (ogłoszono dnia 24.09.2021 r.) o zmianie Zarządzenia nr 80/2021 Rektora GUMed z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2021/2022 (576 KB)