StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Rekrutacja do programów wsp...

Rekrutacja do programów wsparcia dla studentów i doktorantów

17.09.2021

Do 20 września br. trwa rekrutacja do dwóch programów realizowanych przez naszą Uczelnię – Wielomodułowego programu poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, skierowanego do doktorantów oraz II edycji projektu Młody Naukowiec (Young Science Program), którego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac o charakterze badawczym.

Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Doktoranci kształcący się w ramach studiów doktoranckich oraz Pierwszej Szkoły Doktorskiej mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia na realizację projektów badawczych i udział w konferencjach naukowych. Uczestnicy programu będą otrzymywać comiesięczne stypendium w wysokości 1 200 zł, jak również wsparcie finansowe pokrywające m.in. koszty publikacji naukowych, a także zakup odczynników i wykonania usług związanych z pracą badawczą.

Z oferty skorzystać mogą osoby, które w roku akademickim 2021/2022:

  • będą uczestnikami IV roku lub na przedłużeniu Studiów Doktoranckich WL, WF oraz WNoZ lub na III roku PSzD – zakłada się wsparcie 20 osób, które planują obronę do 30.09.2022 r., przez maksymalnie 12 miesięcy;
  • będą na II lub III roku kształcenia w Szkole Doktorskiej – zakłada się wsparcie 5 osób, które planują obronę do 30.09.2023 r., przez maksymalnie 24 miesiące.

Szczegóły dotyczące zasad aplikacji dostępne są na stronie projektu PO WER 3.5. Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres pszd.power@gumed.edu.pl lub pod numerem telefonu 58 349 18 37.

Projekt GUMed jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych.


doktoranci.png


Młody Naukowiec (Young Scientist Program)

Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczyna realizację II edycji programu Młody Naukowiec (Young Scientist Program), w ramach którego każdy uczestnik będzie współpracował z doświadczonym pracownikiem naukowym, ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Pomysłodawcą projektu jest prof. Miłosz Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed, prezes Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zgodnie z założeniami programu unijnego finansującego powyższą inicjatywę, tj. projektu pn. Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zadanie 3 – Program poprawy kompetencji studentów (moduł 2) (Projekt PO WER 3.5), udział w konkursie może wziąć student GUMed, który ukończył co najmniej 2 lata studiów i w roku akademickim 2021/2022 nie kształci się na ostatnim roku studiów. Tematem pracy badawczej prowadzonej przez studenta może być: medycyna podstawowa, translacyjna, kliniczna, farmacja, nauki o zdrowiu lub opracowanie projektu zarządczego/biznesowego w tych obszarach. Program trwa 18 miesięcy, a wsparcie finansowe przekazane do dyspozycji studenta wynosi 10 000 zł.

Projekt GUMed jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach budżetu projektu PO WER 3.5 może zostać zakwalifikowanych nie więcej niż 29 studentów.

Szczegóły dotyczące zasad aplikacji dostępne są na stronie projektu POWER 3.5.


YSP II