StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Prof. Miłosz Jaguszewski do...

Prof. Miłosz Jaguszewski doktorem honoris causa IEU

17.09.2021


Rostyslav Valikhnovski, Wiktor Juszczenko, prof. Miłosz Jaguszewski

od lewej: Rostyslav Valikhnovski, Wiktor Juszczenko, prof. Miłosz Jaguszewski

Międzynarodowy Uniwersytet Europejski w Kijowie (IEU) zyskał nowego doktora honoris causa. Uczelnia nadała ten zaszczytny tytuł prof. dr. hab. Miłoszowi Jaguszewskiemu z I Katedry i Kliniki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w uznaniu szczególnych zasług dla nauki w dziedzinie medycyny. Uroczystość odbyła się 16 września 2021 r. Wraz z prof. Jaguszewskim godnością honorową zostali wyróżnieni: Wiktor Juszczenko – premier (1999-2001), a w latach 2005-2010 prezydent Ukrainy oraz Rostyslav Valikhnovski – chirurg, duchowny Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, zastępca szefa Administracji Państwowej Prezydenta Ukrainy w latach 2008-2010, doradca ministra ds. sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy (2010-2012).

Jestem zaszczycony tym wyróżnieniem, ale w szczególności gronem laureatów. To wielki dzień dla mnie, bo spotkałem się z legendą. Wiktor Juszczenko to bohater narodowy Ukrainy, a dla mnie wielki człowiek, przy którym czułem się onieśmielony – powiedział prof. Miłosz Jaguszewski.

Uroczystości przewodniczył rektor Międzynarodowego Uniwersytetu Europejskiego w Kijowie prof. Oleh Padalka. Laudację na cześć Doktorów honoris causa IEU wygłosiła Ałła Navolokina, prorektor ds. edukacji, nauki i współpracy międzynarodowej. W swoim wystąpieniu podkreśliła istotę współpracy międzynarodowej w budowaniu społeczności naukowej oraz dydaktycznej celem stałego podnoszenia poziomu nauczania oraz wiedzy.

INFORMACJE O LAUREACIE

Prof. dr hab. Miłosz Jarosław Jaguszewski, FESC jest kardiologiem, nauczycielem akademickim, profesorem nauk medycznych zatrudnionym w I Katedrze i Klinice Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od września 2021 r. pełni obowiązki zastępcy ordynatora Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Pomysłodawca i koordynator realizowanego od 2020 r. w GUMed projektu Young Scientist Program (Młody Naukowiec), którego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac o charakterze badawczym.

Kierownik i badacz wielu projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, laureat nagród przyznawanych w Polsce i za granicą. Członek konsorcjów naukowych, pracujących nad projektami o potencjale naukowo-wdrożeniowym. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych w dziedzinie kardiologii, kardiologii inwazyjnej, publikowanych w najlepszych czasopismach naukowych, w tym New England Journal of Medicine. Aktywny recenzent, edytor wielu czasopism naukowych.

Członek licznych towarzystw naukowych, w tym Polskiego, Europejskiego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Redaktor naczelny Cardiology Journal, czasopisma naukowego umieszczonego na liście filadelfijskiej (IF 2,737). Członek Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2017-2019, przewodniczący Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek Rady Młodych Naukowców IV i V kadencji MNiSW.

Odbył wiele staży zagranicznych, w tym m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu oraz na Uniwersytecie Charite w Berlinie. Współzałożyciel pracowni obrazowania wewnątrznaczyniowego Berlin Invasive Research and Quantification (BIRQ) Core Laboratory.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Jest dwukrotnym stypendystą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Swiss National Foundation.

W 2018 r. zwyciężył w konkursie Supertalenty w Medycynie, plebiscycie promującym liderów młodego pokolenia lekarzy organizowanym przez redakcję Pulsu Medycyny. W 2019 r. otrzymał najważniejsze wyróżnienie naukowe przyznawane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) – Nagrodę Kapituły Prezesów za cykl prac pt. Nowoczesne techniki diagnostyczne oraz optymalizacja interwencyjnych strategii terapeutycznych pacjentów kierowanych do pracowni hemodynamicznej.

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE I NAUKOWE

Podstawowe zainteresowania kliniczne i naukowe prof. Jaguszewskiego to: przezskórne zabiegi wewnątrznaczyniowe z zastosowaniem nowoczesnych metod interwencyjnych, przezskórne rekanalizacje przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych, dowieńcowe platformy bioresorbowalne, obrazowanie wewnątrznaczyniowe (IVUS, OCT), denerwacja tętnic nerkowych, intensywna terapia w kardiologii, kardiomiopatia takotsubo.