Prezes elekt PTAiIT

3.09.2021

prof. Radosław Owczuk
prof. Radosław Owczuk

Prof. Radosław Owczuk, dziekan Wydziału Lekarskiego oraz kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii został prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) w kadencji 2021-2024. Trzyletnia kadencja prof. Owczuka jako prezesa PTAiIT rozpocznie się w 2024 r.

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii powstało w 1959 r. jako Towarzystwo Anestezjologów Polskich. Jest towarzystwem naukowym zrzeszającym i reprezentującym środowisko polskich anestezjologów. Jego działalność skupia się na prowadzeniu i wspieraniu działalności badawczej dotyczącej związanych z nim dziedzin medycyny, kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy i pozostałej kadry medycznej oraz propagowania wiedzy naukowej. Do celów statutowych Towarzystwa należą również organizacja wymian międzynarodowych oraz wsparcie pracowników ochrony zdrowia w zakresie planowania i organizowania pracy związanej m.in. z anestezjologią, leczeniem bólu i resuscytacją.

fot. Paweł Sudara/GUMed