Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńI Naukowa Konferencja Wydzi...

I Naukowa Konferencja Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT

Organizowana pod patronatem Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego I Naukowa Konferencja Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT odbędzie się w dniach w dniach 18-19 listopada 2021 r. w Gdańsku.

Hasło przewodnie konferencji to Interdyscyplinarne spojrzenie na nauki o zdrowiu, a jej głównym celem jest wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin na różnych etapach rozwoju swojej kariery. Ponadto celem spotkania będzie integracja środowiska naukowego naszej Uczelni oraz stworzenie nowych możliwości w budowaniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a termin rejestracji i nadsyłania abstraktów mija 30 września 2021 r. Formularz rejestracyjny dostępny jest online. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej spotkania. Tam również zamieszczony będzie program konferencji. Komitet Naukowy udziela także informacji pod adresem email konferencja.wnoz@gumed.edu.pl oraz telefoniczne pod numerem +58 349 17 65 lub 17 68.

Streszczenia wykładów, wystąpień ustnych oraz posterów zostaną opublikowane w suplemencie czasopisma European Journal of Translational and Clinical Medicine. Ponadto trzy najlepsze prace będą mogły zostać opublikowane w formie pełnego tekstu. Komitet Naukowy konferencji przygotował również nagrody dla najlepszych prac przygotowanych przez młodych naukowców.

Czas i miejsce:

2021-11-18 - 2021-11-19

godziny podawane na bieżąco przez organizatora

Gdańsk