Rekrutacja 2021 w GUMed

19.07.2021

Sześć tysięcy dwieście sześć osób ubiegało się w tym roku o przyjęcie na 6 kierunków jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Z kolei na 8 kierunków proponowanych w ramach studiów stacjonarnych I stopnia ubiegało się 1 906 osób, niemal 18% więcej niż w roku ubiegłym. Rekordowa jest również liczba laureatów i finalistów konkursów i olimpiad krajowych oraz międzynarodowych, którzy zadeklarowali chęć studiowania w GUMed. W tym roku to aż 69 osób, które aplikowały na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, psychologia zdrowia, dietetyka i elektroradiologia. Tak dobry wynik związany jest z wysokimi pozycjami Uczelni w rankingach edukacyjnych, plasujących Gdański Uniwersytet Medyczny w gronie wiodących polskich ośrodków akademickich. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i prac naukowo-badawczych realizowanych w GUMed było przyznanie przez międzynarodowe grono ekspertów prestiżowego statusu uczelni badawczej w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.


Kopia_TŁO_WWW_(8).png


Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny, na który o jedno miejsce starały się ponad 23 osoby (23,2 os. na miejsce, 1 088 kandydatów). Kolejnymi najchętniej wybieranymi przez kandydatów były: kierunek lekarski – 10,3 os. na miejsce (3 352 kandydatów), psychologia zdrowia – 9 os. na miejsce (407 kandydatów) i fizjoterapia – 8,7 os. na miejsce (519 kandydatów). Sporym zainteresowaniem cieszyła się również analityka medyczna, na którą o jedno miejsce starało się ponad 5 osób (5,4 os. na miejsce, 295 kandydatów) oraz farmacja – 545 kandydatów (3,8 os. na miejsce). Wśród studiów I stopnia najczęściej wybierano: dietetykę i techniki dentystyczne (około 7 os. na miejsce), jak również elektroradiologię i ratownictwo medyczne (ponad 5 os. na miejsce). Zwiększoną liczbę aplikacji zanotowano także na kierunkach: położnictwo, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia oraz zdrowie środowiskowe, na które o jedno miejsce ubiegało się odpowiednio od ponad 4 do niemal 3 kandydatów (4,2 do 2,6 os. na miejsce) * .


dr hab. Sławomir Wójcik
dr hab. Sławomir Wójcik

Przed nami publikacja list na studia II stopnia – specjalnie późniejsza, aby umożliwić składanie aplikacji tegorocznym absolwentom, którzy uzyskali swoje dyplomy pod koniec czerwca bądź na początku lipca, a także publikacja list osób zakwalifikowanych na studia niestacjonarne – mówi dr hab. Sławomir Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji GUMed.

W bieżącym roku Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje ponad 70 miejsc więcej na studiach jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim prowadzonych w języku polskim. Być może w kolejnym roku akademickim trzeba będzie rozważyć podobne rozwiązania na innych kierunkach.STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Podobnie jak w latach ubiegłych kandydaci mogą również ubiegać się o miejsce na kierunki prowadzone w języku angielskim: studia I st. na kierunku pielęgniarstwo (3-year Bachelor of Nursing), studia jednolite magisterskie na kierunku farmacja (5,5-year Master of Pharmacy) oraz studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim (6-year Medical Doctor). Ponadto przyjmowane są zgłoszenia do udziału w programie przygotowującym do studiów medycznych (1-year Premedical Course). Jak dotąd na wymienione kierunku aplikowało ponad 920 kandydatów z 86 krajów. Najwięcej, bo aż 68% kandydatów ubiega się o przyjęcie na kierunek lekarski, w związku ze zmniejszonym limitem przyjęć na ten kierunek – o jedno miejsce ubiega się 6,3 osób. O jedno miejsce na kierunku pielęgniarstwo stara się ponad 7 osób i jest to najwyższa liczba w historii rekrutacji na ten kierunek. Aby zapewnić jak najlepsze warunki osobom aplikującym, w tym roku egzaminy przeprowadzane są w systemie online.

Z uwagi na to że trwa jeszcze rekrutacja spodziewamy się, że podane wartości ulegną wzrostom i być może liczba krajów, z których kandydaci biorą udział w rekrutacji, pobije zeszłoroczny rekord, który wynosił 88 krajów. Mamy też nadzieję, że wczesna rekrutacja oraz wprowadzone przez nas zmiany, dotyczące m.in. elektronicznej weryfikacji świadectw w miejscu ich wydawania pozwoli kandydatom dopełnić wszelkie formalności związane z przyjazdem i planowe rozpoczęcie studiów 24 września br. tradycyjnie organizowanym Orientation Week – dodaje dr hab. Sławomir Wójcik.

Rejestracja na studia w języku angielskim w terminie podstawowym możliwa była do 18 lipca br. dla kierunku lekarskiego, dla pielęgniarstwa i farmacji trwa do 31 lipca, zaś na kurs przygotowawczy Premed aż do 31 sierpnia.

Kolejne listy rankingowe będą sukcesywnie publikowane na stronie rekrutacja2021.gumed.edu.pl. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybów rekrutacji dostępne są na stronie Działu Rekrutacji.

* Dane na 20.07.2021 r.