Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeń[POB 3] - Warsztaty Zespołu 10

[POB 3] - Warsztaty Zespołu 10

Dnia 22.09.2021 r. w godzinach 12:00-16:00 odbędą się warsztaty zespołu 10 – Molecular and biochemical methods for study mechanisms of civilization diseases, wyodrębnionego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego nr 3 (Biochemia, genetyka, biologia molekularna) w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Spotkanie zostanie przeprowadzone w formie hybrydowej: stacjonarnie w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza (w budynku AGNAtheneum Gedanense Novum) z możliwością uczestnictwa online za pomocą aplikacji ZOOM.

Zapisy na wydarzenie odbywają się poprzez formularz.


Warsztaty będą świetną okazją do zapoznania się z działalnością zespołów badawczych, wchodzących w skład koszyka 10 (POB3), koordynowanego przez prof. dr. hab. Rafała Bartoszewskiego, prof. dr hab. Katarzynę Zorenę oraz dr hab. Barbarę Kutryb-Zając, pod kierunkiem lidera POB3 – prof. dr. hab. Ryszarda Tomasza Smoleńskiego.


Podczas wydarzenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do znaczenia decyzji o losie komórek wystawionych na stres dla patologii człowieka – prof. dr hab. Rafał Bartoszewski

2. Hipoksja – czy już wszystko wiemy? Przejście od HIF1 do HIF2 – dr Maciej Jaśkiewicz

3. IRE1 i zależne od niej miRNA jako determinanta losu komórki podczas odpowiedzi na niezwinięte białka (UPR) – mgr Magdalena Gebert

4. Bakterie i grzyby drożdżopodobne w środowisku a zdrowie człowieka – prof. dr hab. Katarzyna Zorena

5. Manualny drenaż limfatyczny, jako jedna z form terapii funkcji układu limfatycznego związanej z otyłością – mgr Klaudia Antoniak

6. Sekwencjonowanie całego genomu (WGS) jako uniwersalne narzędzie w badaniach mikrobiologicznych – dr Monika Kurpas

7. Zagrożenia związane z wykorzystaniem osadów ściekowych w rolnictwie – rozprzestrzenianie zanieczyszczeń i antybiotykooporności, zmiany w transkryptomie roślin i strukturze mikrobiomu – dr Marta Jaskulak

8. Poszukiwanie nowych markerów funkcji śródbłonka naczyniowego oraz badania nad mechanizmami jego uszkodzenia i dysfunkcji w modelach eksperymentalnych – dr hab. Barbara Kutryb-Zając

9. Rola izoenzymów deaminazy adenozyny w przebiegu raka piersi – mgr Gabriela Harasim

10. Celowana analiza metabolomiczna i proteomiczna w identyfikacji mechanizmów zaburzeń funkcji śródbłonka naczyniowego – mgr Marika Frańczakprof._Bartoszewski.jpg
prof. dr hab. Rafał Bartoszewski

Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

więcej o badaniach prof. Bartoszewskiego
prof.KZorena.jpg
prof. dr hab. Katarzyna Zorena

Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

profil na portalu Polska Platforma Medyczna
dr_Kutryb-Zając.jpg
dr hab. Barbara Kutryb-Zając

Katedra i Zakład Biochemii

profil na portalu Polska Platforma Medyczna

Czas i miejsce:

2021-09-22

12:00-16:00

Forma hybrydowa: stacjonarnie w budynku AGN z możliwością uczestnictwa online za pomocą aplikacji ZOOM.