StartUczelniaKalendarium wydarzeń[POB 3] - Warsztaty Zespołu X

[POB 3] - Warsztaty Zespołu X

Dnia 22.09.2021 r. w godzinach 12:00-16:00 odbędą się warsztaty zespołu X – Molecular and biochemical methods for study mechanisms of civilization diseases, wyodrębnionego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego nr 3 (Biochemia, genetyka, biologia molekularna) w Programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Spotkanie zostanie przeprowadzone w formie hybrydowej: stacjonarnie* w budynku AGN (Atheneum Gedanense Novum) z możliwością uczestnictwa online za pomocą aplikacji ZOOM.
* może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej

Zapisy na wydarzenie odbywają się poprzez formularz.


warsztaty_zespołu_X.png


Wydarzenie dotyczyć będzie działalności zespołów badawczych, wchodzących w skład koszyka X (POB 3), koordynowanego przez prof. dr. hab. Rafała Bartoszewskiego, prof. dr hab. Katarzynę Zorenę oraz dr hab. Barbarę Kutryb-Zając.


Obszar działalności zespołu obejmuje:

• mechanizmy molekularne determinujące losy komórek w warunkach stresu i ich związek z chorobami człowieka, w tym rola mikroRNA w komórkowych szlakach sygnałowych;

• rozwój terapii RNAi;

• biomarkery u pacjentów z cukrzycą i przewlekłymi powikłaniami;

• krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA) jako potencjalne czynniki ryzyka zespołu metabolicznego i choroby wieńcowej;

• rola metabolizmu nukleotydów i adenozyny w patofizjologii chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych; deaminaza adenozynowa jako marker dysfunkcji śródbłonka;

• inhibitory transportu nukleozydów i inhibitory ADA w terapii dysfunkcji śródbłonka.prof._Bartoszewski.jpg
prof. dr hab. Rafał Bartoszewski

Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

więcej o badaniach prof. Bartoszewskiego
prof.KZorena.jpg
prof. dr hab. Katarzyna Zorena

Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

profil na portalu Polska Platforma Medyczna
dr_Kutryb-Zając.jpg
dr hab. Barbara Kutryb-Zając

Katedra i Zakład Biochemii

profil na portalu Polska Platforma Medyczna

Czas i miejsce:

2021-09-22

12:00-16:00

Forma hybrydowan: stacjonarnie w budynku AGN z możliwością uczestnictwa online za pomocą aplikacji ZOOM.