StartUczelniaKalendarium wydarzeńDyplomatorium absolwentów W...

Dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego rocznika 2015-2021

Uroczystości Dyplomatorium Absolwentów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego English Division rocznika 2015-2021 odbędą się 28 czerwca 2021 roku, o godzinie 8:30 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1.

Program uroczystości:

• Hymn Państwowy
• Przemówienie JM Rektora GUMed – prof. dr. hab. Marcina Gruchały
• Przysięga Hipokratesa
• Wręczenie Dyplomów
• Gaude Mater Polonia
• Wystąpienia gości
• Pożegnanie Uczelni przez Absolwentów
• Gaudeamus Igitur

Łącznie uczestniczących w ceremonii będzie 100 absolwentów WL kierunku lekarskiego ED z roku akademickiego 2015/2021.

Gdansk_sztych_granat_PL.jpg

Czas i miejsce:

2021-06-28

8:30

Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina, Gdańsk, ul. Ołowianka 1