Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńXVII Zjazd Polskiego Towarz...

XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Pod honorowym patronatem rektora GUMed prof. Marcin Gruchały odbędzie się XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, organizowany w dniach 24-26 czerwca 2021 r. w Gdańsku. Wydarzenie ma formę hybrydową – oprócz stacjonarnego uczestnictwa w spotkaniu będzie możliwe również śledzenie konferencji w formie online. Komitet organizacyjny tworzą naukowcy z Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod przewodnictwem kierownika jednostki prof. Krzysztofa Narkiewicza.


Zjazd_PTNT.png


Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego zajmuje się m.in. popularyzacją wiedzy na temat nadciśnienia tętniczego oraz współpracą z podmiotami medycznymi w zakresie diagnostyki i leczenia tego schorzenia. Jego prezesem-elektem jest dr hab. Jacek Wolf z Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed. Podczas Zjazdu zostaną podjęte tematy związane z czynnikami ryzyka sercowo-tętniczego, takimi jak hipercholesterolemia i hiperglikemia. Omówione zostanie wykrywanie i terapia różnego rodzaju jednostek chorobowych dotykających układu krążenia. Szczegółowy program dostępny jest na stronie wydarzenia.

Do wzięcia udziału w spotkaniu konieczna jest rejestracja. Obecnie możliwa jest wyłącznie rejestracja do uczestnictwa w formie online.

Zjazd skierowany jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.).

Czas i miejsce:

2021-06-24-2021-06-26

godziny podawane na bieżąco przez organizatora

Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe, ul. Ołowianka 1, Gdańsk Spotkanie online